Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT108 Matematik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Imanverdi Ekberli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Prof. Dr. Ahmet A. Karadeniz, 1997. Yüksek matematik (cilt 1-3),Çağlayan kitabevi,İstanbul. 2.Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Balcı, 1996. Temel ve Genel matematik (cilt 1), Ankara. 3.E. Kadıoğlu, M.Kamali, 1999. Genel Matematik. Erzurum. 4.Thomas'Calculus,2008,USA (Eleventin Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon.Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon.Kare köklü ifadeler içeren integrallar. 2. dereceden polinom içeren integrallar. Kısmı integrasyon kuralı. Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri. Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Kartezyen koordinatlarda alan hesapı. Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu. Birinci ve ikinci türden impropr integrallar. Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı). Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon.
2 Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon.
3 Kare köklü ifadeler içeren integrallar.
4 2. dereceden polinom içeren integrallar.
5 Kısmı integrasyon kuralı.
6 Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri.
7 Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
8 Kartezyen koordinatlarda alan hesapı.
9 Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu.
10 Ara sınav.
11 Birinci ve ikinci türden impropr integrallar.
12 Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı.
13 Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu.
14 Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
9082 1230753 Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına, diferansiyel denklemlerin ise bazı ekonomik süreçlere uygulanması için altyapı oluşturur.
12412 1230750 Araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirebilir.
12413 1230752 Ekonomik analiz parametreleri arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.
32355 1230751 Ekonomide matematiksel modellerin değerlendirme alt yapısına sahip olur.
33560 1230749 Tarım ekonomisi alanında gerekli olan temel matematiksel bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
9082 1
12412 1
12413 5
32355 3
33560 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek