Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB102 Mikro Ekonomi 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Mikroiktisat konusunda ileri kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını ve analitik olarak mikroiktisat problemleri oluşturup çözebilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Kerem HAZNECİ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Avni CİNEMRE Mikro Ekonomi (2013) Parasız, İlker (2008), Mikro Ekonomi, 8. Baskı, Ezgi Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tüketici Tercihleri: Tüketici tercihlerinin aksiyomları, Tüketim seti, Açıklanmış Tercihler; Talep Teorisi: Tercihler ve Fayda; Fayda Fonksiyonları ve Farksızlık Eğrileri; Bütçe Fonksiyonu; Kısıtlı ve Kısıtsız Fayda Maksimizasyonu Problemleri; Harcama Minimizasyonu; Duality (İkililik); Talep, Dolaylı Fayda Fonksiyonu ve Harcama Fonksiyonları arasındaki ilişkiler, Gelir ve İkame Etkilerinin Hicks ve Slutsky yaklaşımları ile ayrıştırılması, Bireysel Talep Fonksiyonu; Firma Teorisi: Üretim Kuramı: Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu; Uzun Dönemde Üretim: Maliyet Fonksiyonu, Üretim Fonksiyonları, Üretim Maksimizasyonu Problemi, Maliyet Minimizasyonu Problemi, Duality (İkililik); Piyasalar: Tam Rekabet Piyasasında Kısa ve Uzun Dönemde Firma Dengesi ve Kar Maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasasına Devlet Müdahalesi; Tekel Piyasasında Kısa ve Uzun Dönemde Firma Dengesi ve Kar Maksimizasyonu, Tekelin Düzenlenmesi (Tekele Devlet Müdahalesi); Oligopol Modelleri; Tekelci Rekabet Piyasasında Kısa ve Uzun Dönemde Firma Dengesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 85 1
4 Quiz 2 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikroekonomide Temel Kavramlar 1.MİKRO EKONOMİYE GİRİŞ.pdf
2 Arz ve Talep 1. Giri-.pdf
3 Arz ve Talep Uygulamaları 3. TALEP VE ARZ.pdf
4 Tüketici Tercihleri, Tüketici Tercihleri: Uygulama 3. TALEP VE ARZ.pdf
5 Firmalar ve Üretim 4. PAZAR TALEBİ VE ELASTİKİYET.pdf
6 Maliyetler 4. PAZAR TALEBİ VE ELASTİKİYET.pdf
7 Rekabetçi Firma ve Piyasalar, Rekabetçi Piyasa Uygulamaları,
8 Tekel, Fiyatlama ve Reklam 5. İŞLETME VE TEKNOLOJİSİ.pdf
9 Oligopol, Tekelci Rekabet 5. İŞLETME VE TEKNOLOJİSİ.pdf
10 Oyun Teorisi 6. İŞLETME MASRAFLARI.pdf
11 Faktör Piyasaları 6. İŞLETME MASRAFLARI.pdf
12 Faiz Oranları, Yatırım ve Sermaye Piyasaları 7. TAM REKABET.pdf
13 Genel Denge ve Ekonomik Refah 7. TAM REKABET.pdf
14 Belirsizlik, Dışsallıklar, Serbest Mallar ve Kamusal Mallar, Asimetrik Bilgi, Sözleşmeler ve Ahlaki Çöküşler. 8. MONOPOL.pdf
9.MONOPOL. REKABET.pdf
10.OLİGOPOL.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1312364 Arz ve Talep yardımıyla Piyasa dengesinin oluşumunu inceleyebilir.
2 1312366 Arz ve Talep esnekliklerinin etkilerini inceleyebilir.
3 1312365 Tam rekabet koşullarında firma ve endüstri dengesini analiz edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4
2 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5
3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek