Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT108 Matematik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Imanverdi Ekberli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Prof. Dr. Ahmet A. Karadeniz, 1997. Yüksek Matematik (cilt 1-3),Çağlayan kitabevi,İstanbul. 2.Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Balcı, 1996. Temel ve Genel Matematik (cilt 1), Ankara. 3.E. Kadıoğlu, M.Kamali, 1999. Genel Matematik. Erzurum. 4.Thomas'Calculus,2008,USA (Eleventin Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon. Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon. Kare köklü ifadeler içeren integrallar. 2. dereceden polinom içeren integrallar. Kısmı integrasyon kuralı. Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri. Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Kartezyen koordinatlarda alan hesapı. Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu. Birinci ve ikinci türden impropr integrallar. Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı). Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon.
2 Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon.
3 Kare köklü ifadeler içeren integrallar.
4 2. dereceden polinom içeren integrallar.
5 Kısmı integrasyon kuralı.
6 Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri.
7 Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
8 Kartezyen koordinatlarda alan hesapı.
9 Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu.
10 Ara sınav.
11 Birinci ve ikinci türden impropr integrallar.
12 Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı)
13 Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu
14 Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12420 1455473 Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına, diferansiyel denklemlerin ise bazı deneysel ve teorik araştırma sonuçlarına uygulanması için altyapı oluşturur
20013 1455471 Tarım makinaları alanında matematiksel modellerin oluşturulması, uygulanabirligi, deneysel ve teorik sonucların karşılaştırılması alt yapısına sahip olur.
22964 1455474 Tarım makinaları alanında gerekli olan temel matematiksel bilgilere sahip olur
29925 1455472 Araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirebilir
32715 1455475 Deneysel ve teorik parametreler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71804 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 71805 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 71806 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 71807 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 71808 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 71809 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 71810 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 71811 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 71812 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 71813 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 71814 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
12420 1
20013 2
22964 4
29925 3
32715 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek