Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB209 Mühendislik Matematiği 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin diferansiyel denklemlerin mühendislikteki uygulama alanlarını ve önemlilikleri örnekleriyle birlikte tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zill, D.G. and Cullen, M.R., 1992. Advanced Engineering Mathematics. Chapra, S.C. and Canale, R.P., 2003. Numerical Methods for Engineers (in Turkish).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel tanımlar; fonksiyon, limit ve türev tanımı ve basit uygulamaları, değişim oranları, limit (türev) ile ortalama ve anlık hız, hesaplamaları, diferansiyel denklem tanımı. sınıflandırılması, mertebe ve çözüm türleri, birinci mertebe diferansiyel denklem, lineer diferansiyel denklem değişkenlere ayrılabilen diferansiyel denklemler, değişkenlere ayrılamayan diferansiyel denklemler, homojen, homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri, tam diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden diferansiyel denklemler/ ikinci mertebeden sabit katsayılı denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri, değişkenlere ayrılabilen diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri, Euler diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri, Bernoulli diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri,Riccati diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 65 65
2 Final Sınavı 1 85 85

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanımlar; fonksiyon, limit ve türev tanımı ve basit uygulamaları kalkulüs.pdf
2 Değişim oranları, limit (türev) ile ortalama ve anlık hız hesaplamaları kalkulüs.pdf
3 Dif. Denk. Tanımı. Sınıflandırılması, mertebe ve çözüm türleri kalkulüs.pdf
4 Birinci mertebe Dif. Denk., Lineer Dif. Denk. muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
5 Değişkenlere ayrılabilen Dif. Denk muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
6 Değişkenlere ayrılamayan Dif. Denk. muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
7 Homojen, Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri/ muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
8 Tam Dif. Denk. ve çözüm yöntemleri muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
9 Vize
10 Yüksek mertebeden Dif. Denk., muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
11 İkinci Mertebeden Dif. Denk./ İkinci Mertebeden Sabit Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
12 Değişkenlere ayrılabilen Dif. Denk. ve çözüm yöntemleri muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
13 Euler Dif. Denk./ Dif. Denk. Sistemler muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
14 Bernoulli Dif. Denk / Dif. Denk. Sistemleri muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
15 Riccati Dif. Denk / Dif. Denk. Sistemleri muhendisler-icin-diferansiyel-denklemler.pdf
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499223 Çeşitli problemlerin matematiksel modellerini formüle edebilecektir.
2 1499224 Analitik, nitel ve kısmi bazı sayısal yöntemler kullanarak modeli çözebilecektir.
3 1499225 Ders kapsamında incelenen iyi tanımlı bir problemin çözümünü belirleyebilirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1
2 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1
3 5 4 3 2 4 3 3 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek