Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB213 Statik ve Mukavemet 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Cisimlerin ve taşıyıcı sistemlerin yük altındaki davranışlarını, emniyetli inşaat yapmanın kurallarını ve kuvvet uygulandığında cisimlerde meydana gelen deformasyonları öğrencilere öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Onat, K., 1973, Buhar Kazanlarının Mukavemet Hesapları, Birsen Kitabevi Yayınları, İstanbul. 2) Özbek, T., 1973, Mukavemet, İTÜ Ders Notları 3) Boduroğlu, H., Delale, F., ve Giray, N., 1974, Çözümlü Mukavemet Problemleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sayı:100, İstanbul. 4) Erginhan İnan, E., 1978, Cisimlerin Mukavemeti-Çözümlü Problemler, Seç Kitap Dağıtım, İstanbul. 5) İnan, M., 1988, Cisimlerin Mukavemeti, İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayınları, Yayın No: 25, İstanbul. 6) Can, H., 1996, Yapı Statiği, Bilim Yayınları, ISBN: 975-556-015-7.Ankara. 7) Bakioğlu, M., Kadıoğlu, N. ve Engin, H., 1998, Mukavemet Problemleri- Kısa Teori ve Problemler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yayın No: 297, İstanbul. 8) Yayla, P., Şahin, Ş. ve Makaracı, M., 2005, Cisimlerin Mukavemeti Problemleri, Çağlayan Kitapevi, ISBN: 975-436-058-8, İstanbul. 9) Sayman, O., Karakuzu, R. ve Aktaş, A., 2012, Mukavemet-2, Sürat Üniversite Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıyıcı sistemlere uygulanan kuvvetlerin bileşenlerine ayrılarak değerlerinin hesaplanması, kuvvet moment ilişkisinin incelenmesi, basit taşıyıcı sistemler, taşıyıcı sistemlerde yayılı ve tekil yük durumu, taşıyıcı sistemlerde kesme kuvveti ve moment diyagramları, cisimlerde gerilme analizleri, gerilme şekil değiştirme ilişkisi, emniyet gerilmesi, burulma analizi, yük altında kolonların boyutlandırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 8 5 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 4 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuvvet, bileşke kuvvet ve moment ilişkisi 1. hafta.pdf
2 Taşıyıcı sistemlerde kuvvet analizi 2. hafta.pdf
3 Basit kirişlerde kuvvet ve moment değerlerinin hesaplanması ve grafiksel gösterimi 3. hafta.pdf
4 Düzgün yayılı yüklü sistemlerde kuvvet ve moment değerlerinin hesaplanması ve grafiksel gösterimi 4. hafta.pdf
5 Düzgün olmayan yayılı yüklü sistemlerde kuvvet ve moment değerlerinin hesaplanması ve grafiksel gösterimi 5. hafta.pdf
6 Gerber kirişlerinde kuvvet ve moment hesaplanması ve grafiksel gösterimi 6. hafta.pdf
7 Cisimlerde bir ve iki boyutlu gerilme analizi 7. hafta.pdf
8 Ara sınav
9 Cisimlerde normal ve kayma gerilmesinin analizi 8. hafta.pdf
10 Gerilmenin cisimlerde oluşturduğu deformasyonların analizi 9. hafta.pdf
11 Emniyet gerilmesi ve taşıyıcı sistem boyutlandırmadaki rolü 10. hafta.pdf
12 Cisimlerde burulma 11. hafta.pdf
13 Gerilme burulma ilişkisinin analizi 12 ve 13 . hafta.pdf
14 Taşıyıcı kolonların boyutlandırılması 12 ve 13 . hafta.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456639 Öğrenci taşıyıcı sistemlerde kuvvet analizini yapabilecek
2 1456640 Taşıyıcı sisteme uygulanan kuvvetin sistemde nerelere nasıl etkidiğini belirleyebilecek
3 1456641 Cisimlere uygulanan kuvvetin cisimde nasıl gerilme oluşturduğunu analiz edebilecek
4 1456642 Gerilmenin cisimde oluşturduğu deformasyonu hesaplayabilecek
5 1456643 Emniyet gerilmesi ve taşıyıcı sistemlerdeki önemini analiz edebilecek
6 1456644 Gerilmenin taşıyıcı sistemlerde burulmaya etkisini hesaplayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2
2 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2
3 4 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2
4 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1
5 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2
6 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek