Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT108 Matematik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Imanverdi Ekberli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Prof. Dr. Ahmet A. Karadeniz, 1997. Yüksek Matematik (cilt 1-3),Çağlayan kitabevi,İstanbul. 2.Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Balcı, 1996. Temel ve Genel Matematik (cilt 1), Ankara. 3.E. Kadıoğlu, M.Kamali, 1999. Genel Matematik. Erzurum. 4.Thomas'Calculus,2008,USA (Eleventin Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon. Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon. Kare köklü ifadeler içeren integrallar. 2. dereceden polinom içeren integrallar. Kısmı integrasyon kuralı. Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri. Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Kartezyen koordinatlarda alan hesapı. Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu. Birinci ve ikinci türden impropr integrallar. Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı). Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon.
2 Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon.
3 Kare köklü ifadeler içeren integrallar.
4 2. dereceden polinom içeren integrallar.
5 Kısmı integrasyon kuralı.
6 Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri
7 Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
8 Kartezyen koordinatlarda alan hesapı.
9 Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu.
10 Ara sınav.
11 Birinci ve ikinci türden impropr integrallar.
12 Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı).
13 Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu.
14 Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
12431 1230768 Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına, diferansiyel denklemlerin ise bazı deneysel ve teorik araştırma sonuclarına uygulanması için altyapı oluşturur
28521 1230765 Tarımsal yapılr ve sulama alanında gerekli olan temel matematiksel bilgilere sahip olur
28523 1230764 Araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirebilir
28525 1230766 Tarımsal yapı ve sulamaya ait deneysel ve teorik parametreler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.
33577 1230767 Tarımsal yapılar ve sulama alanında matematiksel modellerin değerlendirme alt yapısına sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63891 Tarımla ilgili çalışmalarda Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bilim dallarındaki kavramları, prensipleri ve olayları kavrar.
2 63892 Tarımsal Yapılar ve Sulama konularında karşılaştığı sorunları çözecek düzeyde temel bilgi ve becerilere sahip olur.
3 68402 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak uygun çözüm yollarını uygular.
4 68403 Tarımsal Yapılar ve Sulama alanında temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
5 68404 Tarımsal Yapılar ve Sulama oluşan sorunları fark ederek, sorunların çözümü için gerekli projeleri yürütür.
6 68405 Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında tesis kurabilir, işletebilir, proje hazırlayabilir ve uygulayabilir.
7 68406 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
8 68407 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
9 68408 Alanıyla ilgili güncel konuları takip edebilecek düzeyde (B1 düzeyinde) en az bir yabancı dili kullanır.
10 68409 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 68410 Sanayi ve teknolojik gelişmelerin alanda uygulanması sırasında tarım ve çevre ilişkisini dikkate alır.
12 68411 Alanıyla ilgili mevzuata hakim olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
12431 1
28521 1
28523 4
28525 3
33577 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek