Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT106 Ekoloji 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Lisans öğrencilerine bitki ile çevre faktörlerinin ilişkisini öğretmek. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürünlerden en yüksek verim ve kalite değerleri elde etmek için çevre faktörlerini dikkate almak. Bölgelere göre en uygun bitki tür ve çeşidinin seçimi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ferat UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Doğada gözlem yapılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çepel, N. 1983. Orman Ekolojisi. İ.Ü. Orman Fak.Yay. Yay. No. 337. İstanbul, 536 s. Genç, İ. ve T. Tükel. 1986. Tarımsal Ekoloji.Ç.Ü. Ziraat Fak.Yay.Yay. No.4. Adana, 147 s. Kevseroğlu, K 2004. Bitki Ekolojisi. OMÜ. Zir. Fak. Yay. Yay no: 31. Samsun. 146 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çeşitli ekolojik faktörlerin (bakteri, böcek hayvan gibi canlı, sıcaklık, ışık, toprak gibi cansız) faktörler) özellikle tarla bitkilerinin büyümesine, gelişimine ve kaliteli ürün sağlanmasına etkileri incelenmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
17 Alan Çalışması 3 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
38 Rapor Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 8 3 24
11 Soru-Yanıt 12 4 48
17 Alan Çalışması 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem kavramı, doğal ekosistemler 1.DERS - Ekosistem kavramı, doğal ekosistemler.ppt
2 Ekosistemdeki enerji akışı ve biyokimyasal dolaşımlar (Karbon) 2.DERS - Ekosistemdeki enerji akışı ve biyokimyasal dolaşımlar (Karbon).ppt
3 Biyokimyasal dolaşımlar ( Azot, Fosfor) 3.DERS - Biyokimyasal dolaşımlar ( Azot, Fosfor).ppt
4 Tarım ekosistemleri 4.DERS - Tarım ekosistemleri.ppt
5 Hava ve hava hareketleri 5.DERS- Hava ve hava hareketleri.ppt
6 Tarım ve çevre faktörleri - Işık 1 6.DERS- Tarım ve çevre faktörleri - Işık 1.ppt
7 Tarım ve çevre faktörleri - Işık 2 7.DERS- Tarım ve çevre faktörleri - Işık 2.ppt
8 Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 1 8.DERS- Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 1.ppt
9 Ara sınav 9. Ara sınav.pptx
10 Tarım ve çevre faktörleri - Sıcaklık 2 10.DERS-Tarım ve çevre fak.- Sıcaklık 2.ppt
11 Tarım ve çevre faktörleri -Yağış 1 11.DERS- Tarım ve çevre faktörleri -Yağış 1.ppt
12 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 2 12.DERS- Tarım ve çevre fak.-Yağış 2.ppt
13 Tarım ve çevre faktörleri - Yağış 3 13.DERS- Tarım ve çevre fak.-Yağış 3.ppt
14 Ekolojik faktörler ve çeşit seçimi 14.DERS- Ekolojik faktörler ve çeşit seçimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455400 İklim faktörlerinin bitki gelişimine etkisini bilir
2 1455401 Farklı bitkilerin değişik ekolojilerde yetişmesinin/yetişmemesinin sebeplerini bilir
3 1455402 Bir bölgede herhangi bir bitkinin adaptasyonunda dikkate alınacak unsurları bilir
4 1455403 Bitki ekolojinde yabancı otların etkilerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek