Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBBİO108 Botanik-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin başlıca amacı, öğrencilere bitki vejetatif ve generatif organlarının genel özelliklerini , morfolojisini ve anatomisini öğretmek ve bitkilerin fizyolojik özelliklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erkan Yalçın, Doç. Dr. Hasan Korkmaz, Doç. Dr. Tülay Aytaş Akçin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kadıoğlu, A. ve Kaya, Y., 2009. Genel Botanik, Gündüz Ofset Matbaacılık, Trabzon. Mauseth J.D., 2012. BOTANİK BİTKİ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ, NOBEL YAYINLARI, ANKARA,

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda, öğrenciler botaniğin temel konuları hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bitkilerin genel morfolojik ve anatomik yapıları ve fizyolojileri ile ile ilgili özellikleri öğrenmiş olacaklardır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organografi tanımı, bitkilerdeki vegetatif organlar, gövdenin dış morfolojisi.
2 Gövde metamorfozları, gövdenin primer ve sekonder anatomik yapısı.
3 Odun (Sekonder ksilem) ve bitkilerde odun dokusundaki farklılıklar.
4 Yaprağın dış morfolojisi ve yarak metamorfozları, yaprak anatomisi.
5 Kökün dış morfolojisi ve kök metamorfozları.
6 Kökün primer ve sekonder anatomik yapısı.
7 Bitkilerde generatif organlar, çiçek ve kısımları.
8 Meyve ve meyve tipleri.
9 Tohum ve tohum çimlenmesi.
10 Ara sınav
11 Bitkiler ve su, bitkilerde su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınma yolları ve bitkilerde su dengesi.
12 Kökler tarafından suyun absorpsiyonu ve kıslemde suyun taşınımı.
13 Fotosentez ve ışığa bağlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar.
14 Fotosolunum ve C4 metabolik yolu
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228293 1-Botanik anabilim dalının çeşitli konularında sorunları belirleyebilir, çözüm üretebilir.
2 1228294 Botanik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.Bitkiler ile ilgili kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, yorumlayabilir, çözüm üretebilir.
3 1228296 3-Sorunların çözümünde bireysel ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
4 1228298 4-Botanik ana bilim dalının alt bilim dallarında gerekli olan kuramsal bilgilere sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68399 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 63871 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 63863 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 68400 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 63864 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 63868 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 63869 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 63865 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 63866 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 63870 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 63867 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 68401 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.