Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT108 Matematik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilere yüksek matematiğin temel kavramları ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Imanverdi Ekberli

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Prof. Dr. Ahmet A. Karadeniz, 1997. Yüksek Matematik (cilt 1-3),Çağlayan kitabevi,İstanbul. 2.Prof. Dr. Hilmi Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Mustafa Balcı, 1996. Temel ve Genel matematik (cilt 1), Ankara. 3.E. Kadıoğlu, M.Kamali, 1999. Genel Matematik. Erzurum. 4.Thomas'Calculus,2008,USA (Eleventin Edition).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon. Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon. Kare köklü ifadeler içeren integrallar. 2. dereceden polinom içeren integrallar. Kısmı integrasyon kuralı. Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri. Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri. Kartezyen koordinatlarda alan hesapı. Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu. Birinci ve ikinci türden impropr integrallar. Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı). Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 7 4 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsaiz integral. Belirsiz integralın özellikleri. Basit elemanlara ayırma ile integrasyon.
2 Değişken değiştirilmesi yardımıyla integrasyon.
3 Kare köklü ifadeler içeren integrallar.
4 2. dereceden polinom içeren integrallar.
5 Kısmı integrasyon kuralı.
6 Trigonometrik ifadelerin ve rasyonel kesirlerin integralleri.
7 Belirli integralın tanımı ve bezi özelikleri. Belirli integralın hesaplama yöntemleri.
8 Kartezyen koordinatlarda alan hesapı.
9 Hacım hesapı. Bir eğri yayının uzunluğu.
10 Ara sınav.
11 Birinci ve ikinci türden impropr integrallar.
12 Yaklaşık integrallar (Yamuklar ve Simpson kuralı).
13 Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler. İki değişkenli fonksiyonun maksimum ve minimumu.
14 Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemlerin bazı uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230769 Fonksiyonun maksimum ve minimumunun araştırma sonuçlarına, diferansiyel denklemlerin ise bazı deneysel ve teorik araştırma sonuclarına uygulanması için altyapı oluşturur
2 1230770 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme araştırmalarına ait deneysel ve teorik parametreler arasındaki fonksiyonel ilişkilerin belirlenmesi için gerekli teorik bilgilere sahip olur.
3 1230773 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında matematiksel modellerin değerlendirme alt yapısına sahip olur.
4 1230771 Araştırma sonuçlarını matematiksel olarak ifade ederek değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64067 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 64068 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 64069 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma
4 64070 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 64071 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 64075 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 64072 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 64073 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 64074 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 2
3 3
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek