Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBBİO110 Zooloji-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

hayvanlarla ilgili temel bilgiler vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Oğuzhan YANAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genel Zooloji (Prof.Dr. Abdurrahman Aktümsek). Nobel yayınları, 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hayvan organ ve sistemleri, enerji ve metabolizma, beslenme, hayvan ekolojisi, hayvan davranışları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 14 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sindirim sistemi SİNDİRİM SİSTEMİ.ppt
2 boşaltım sistemi Boşaltım sistemi.pptx
3 dolaşım sistem DOLAŞIM SİSTEMİ.ppt
4 üreme sistemi Erkek Üreme Sistemi.ppt
5 üreme sistemi Dişi Üreme Sistemi.pptx
6 endokrin sistem endokrin sistem 1.ppt
7 endokrin sistem Endokrin sistem 2.pptx
8 sinir sistemi sinir sistemi.ppt
9 Vize
10 İşitme sistemi İŞİTME.pptx
11 görme sistemi görme.pptx
12 dokunma, koklama, tatma tatma koklama dokunma.pptx
13 iskelet sistemi 13. HAFTA.pptx
14 hayvan ekolojisi SOLUNUM SİSTEMİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228280 Hayvanların metabolizmaları ve temel fizyolojileri hakkında genel sahip olurlar.
2 1228281 Hayvanların dünya üzerinde dağılışları ile ilgili genel bilgiye sahip olurlar.
3 1228283 Hayvan davranışları ile ilgili genel bilgiye sahip olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63885 Ekonomik anlamda hayvansal üretim için gerekli olan teorik ve pratik bilgilere sahip olur.
2 63873 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analiz eder ve değerlendirir.
3 63874 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlar ve yürütür.
4 63882 Hayvansal üretim alanında proje tasarlama ve tesis işletme becerisine sahip olur.
5 63875 Hayvansal üretimle ilgili olarak karşılaşacağı sorunları tespit eder ve elde ettiği verileri analiz eder.
6 63880 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince, ayrıca hukuksal farkındalık yanında girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalığa sahiptir.
7 63876 Yaşam boyu öğrenme gereçlerinin ve sistemlerinin farkındadır ve etkin olarak kullanır.
8 63883 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir.
9 63877 Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
10 63878 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.
11 63879 Hayvancılıkla ilgili gelişmeleri izler, meslektaşları ve toplumun farklı kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim kurar ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
12 63881 Hayvansal üretim alanındaki mevzuatı bilir ve hayvan hakları başta olmak üzere etik kurallara uyar ve uygular.
13 63884 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeler yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek