Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BBB402 Örtüaltı Sebzeciliği 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı örtü altı yetiştiriciliğinde yeni gelişmeleri örgencilerin uygulayabilir duruma gelmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Harun Özer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları Sevgican, A., 1989. Örtüaltı sebzeciliği. TAV yayaınları, Yayın No:19, Yalova.; Uzun, S.,1996. The quantitave effects of temperature and light environment on the growth, development and yield of tomato and ubergine; Özer, H., 2016. Organik Domates Yetiştiriciliği. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi. 2(1): 43-53. Uzun, S., Kandemir, D., Özkaraman, F., Özer, H., 2013. Açıkta ve serada organik sebze yetiştiriciliği. Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi. 85-93. 26-28 Haziran, Kelkit, Gümüşhane.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Örtü altı yetiştiriciliğinde son yıllarda pratik öneme sahip olan gelişmelerin örtü altı sistemleri, tohum ekim ortam ve kapları, fide yetiştirme teknikleri, sulama, gübreleme ve topraksız tarım gibi teknikler bakımından değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
6 Uygulama/Pratik 6 6 36
11 Soru-Yanıt 5 5 25
13 Deney 5 5 25
49 Performans 6 6 36
54 Ev Ödevi 2 6 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örtüaltı sebze yetiştiriciliğine giriş Örtüaltı (Ders notu).pdf
2 Fide yetiştiriciliği Örtüaltı (Ders notu).pdf
3 Tohum ekimi Uygulama Örtüaltı (Ders notu).pdf
4 Fide yetiştiriciliği Örtüaltı (Ders notu).pdf
5 Toprak Hazırlığı ve Gübreleme Uygulama Örtüaltı (Ders notu).pdf
6 Seraların hazırlanması Uygulama Örtüaltı (Ders notu).pdf
7 Malçlama Örtüaltı (Ders notu).pdf
8 Seraların hazırlanması Uygulama Örtüaltı (Ders notu).pdf
9 Dikim Örtüaltı (Ders notu).pdf
10 Ara sınav
11 Örtüaltında Domates yetiştiriciliği Uygulama Örtüaltı (Ders notu).pdf
12 Örtüaltında Hıyar yetiştiriciliği Örtüaltı (Ders notu).pdf
13 Örtüaltında Biber yetiştiriciliği Örtüaltı (Ders notu).pdf
14 Örtüaltında Patlıcan yetiştiriciliği Örtüaltı (Ders notu).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230434 Örtüaltı Sebze yetiştiriciliğinin önemini kavrar
2 1230435 Sebze Fidesi Yetiştiriciliğini Bilir
3 1230436 Örtüaltı yetiştiriciliğinde tobrak hazırlığı ve gübrelemeyi bilir
4 1230437 Örtüaltı yetiştiriciliğinde toprak hazırlığını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63872 Tarımın genel prensiplerini, meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin ıslahı, çoğaltılması, yetiştirilmesi, muhafazası, paketlenmesi ve pazarlanması konularını kavrar.
2 68413 Meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri konularında projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
3 68414 Bahçe bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
4 68415 Mesleki gelişim ve iletişim için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
5 68416 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
6 68417 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini sergiler.
7 68418 Bahçe Bitkileri ile ilgili mevzuata hakim olur, mesleki çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek