Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB202 Malzeme Bilgisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere malzemelerin atomik ve molekül yapısını incelemek ve mühendislik özellikleri ve farklı mukavemetlerdeki davranışlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra ÇORUH

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William D. Callister, David G. Rethwish, 2011. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Çeviri: Kenan Genel Smith, H, 1993, Foundation of Materials Science and Engineering, Mc-Graw Hill. Yalçın, H., Guru, M., 2002, Malzeme Bilimi, Palme Yayıncılık. Altan, Ş., 2007. Yapı Malzeme Bilgisi, Ege Üniv. İzmir. Uzun, H.,Fındık, F., Salman, S. 2003, Malzeme Biliminin Temelleri,Değişim Yayıncılık, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Malzeme Bilimi ve Mühendisliğe Giriş, Atomik Yapı ve Atomların Dizilişi, Kristal Yapı ve Geometri, Yapısal Hatalar, Mekanik Testler ve Özellikler, Malzemelerin Deformasyonu, Metallerin Mekaniksel Özellikleri, Faz Diyagramları, Seramik Malzemeler, Polimer Malzemeler, Kompozit Malzemeler, Isı, ses, su ve yangın yalıtım malzemeleri ve özellikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme Bilimi ve Mühendisliğe Giriş malzeme bilgisi.pdf
2 Atomik Yapı ve Atomların Dizilişi malzeme bilgisi.pdf
3 Kristal Yapı ve Geometri
4 Yapısal Hatalar
5 Yapısal Hatalar
6 Mekanik Testler ve Özellikler
7 Malzemelerde Kozrozyon
8 Metallerin Özellikleri
9 Arasınav
10 Metallerin Özellikleri, Faz Diyagramları
11 Seramik Malzemeler ve Beton
12 Polimer Malzemeler ve Kompozit malzemeler
13 Yalıtım malzemeleri ve özellikleri
14 Yalıtım malzemeleri ve özellikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224221 Malzemelerin atomik yapılarını ve özelliklerini karşılaştırır.
2 1247146 Malzeme çeşitleri ve uygulama alanlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 1 3
2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek