Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB204 Hidrolik 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı hidroliğin temel prensiplerinin anlatılması, içme suyu şebekeleri, kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisilerinin hidrolik tasarımı için gerekli bilgilerin verilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra ÇORUH

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mutlu Sümer, İstemi Ünsal, Mehmetçik Beyazıt, 2007. Hidrolik, Birsen Yayınevi, İstanbul. Atıl Bulu, Cemil Ilgaz, M. Emin Karahan, 2000. Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik Problemleri, Çağlayan Kitabevi, istanbul. Lary D. Benefield, Joseph, F. Judkins, A. David Parr, 1984. Treatment Plant Hydrolics for Envrionmental Engineers, Prentice-Hall Inc. New Jersey. Dinçer Topacık, İsmail koyuncu, 2006. Arıtma Tesislerinin Hidroliği, Su Vakfı Yayını, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir boyutlu akımların temel denklemleri, Borularda akım, Sürekli ve yersel yük kayıpları, Açık kanal akımları, Üniform akım, Üniform olmayan akımlar, Özgül enerji, Kritik altı ve kritik üstü akım, Kanal geçişleri, Hidrolik sıçrama, Pompalar, Orifis ve savaklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akım türleri, Bir boyutlu akımların temel denklemleri hidrolik.PDF
2 Boru akımları, Borularda laminer ve türbülanslı akım
3 Boru akımlarında sürekli ve yersel yük kayıpları
4 Boru akım uygulamaları
5 Açık kanal akımları, Açık kanal akım türleri, Kanal eğimleri, Enerji kaybı
6 Üniform akım, Üniform olmayan akım, En uygun kesit kavramı
7 Özgül enerji, Kritik derinlik, Nehir ve sel rejimi
8 Enkesit değişimleri, Hidrolik sıçrama
9 Açık kanal akım uygulamaları
10 Ara sınav
11 Pompalar, pompa gücünün hesabı, pompa seçimi
12 Pompa içeren sistemler ile ilgili uygulamalar
13 Orifis ve savaklar
14 Orifis ve savak uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1113054 Hidrolik yapılarla ilgili problemleri çözebilir ve enerji denklemlerini öğrenebilir
2 1113055 pompa gücü hesaplarını yapar
3 1113056 Açık kanalların hidrolik hesaplamasını yapar
4 1113057 Boru sistemlerinin hidrolik hesabını yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 1 2 1 2 3 1 1
2 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1
3 4 3 2 1 1 3 1 1 2 2
4 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek