Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB212 Çevre Mikrobiyolojisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencileri mikroorganizmalar, çevresel etkileri, giderimleri, doğada ve arıtımda faaliyetleri konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bhatia, S.C., 2008. Handbook of Environmental Microbiology, New Delhi, Atlantic. Sharma, P.D., 2005. Environmental Microbiology, Alpha Science International Ltd., Harrow, U.K.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların Yapısı ve Doğadaki Rolleri, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması, Mikroorganizmaların Çevresel İstekleri, Mikroorganizmaların Gelişme Evreleri, Mikrobiyal Büyüme Kinetiği, Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi, Katı Atık Mikrobiyolojisi, Toprak Mikrobiyolojisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 11 11
4 Quiz 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Mikrobiyolojisine Giriş Çevre Mikrobiyolojisine Giriş.pdf
2 Bakterilerin Yapısı, Genel Özellikleri, Sınıflandırılması Bakteriler.pdf
3 Alglerin Yapısı, Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması Algler.pdf
4 Protozoaların Yapısı, Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması Protozoalar.pdf
5 Fungilerin Yapısı, Genel Özellikleri ve Sınıflandırılması Fungiler.pdf
6 Virüslerin Yapısı ve Genel Özellikleri Virüsler.pdf
7 Mikroorganizmaların Beslenme Gereksinimleri Miroorganizmaların Beslenme Gereksinimleri.pdf
8 Mikroorganizmaların Çevresel İstekleri Miroorganizmaların Çevresel İstekleri.pdf
9 Ara Sınav
10 Mikroorganizmaların Gelişme Evreleri Mikroorganizmaların Gelişme Evreleri.pdf
11 Mikrobiyal Büyüme Kinetiği Mikrobiyal Büyüme Kinetiği.pdf
12 Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi Su ve Atıksu Mikrobiyolojisi.pdf
13 Arıtım Mikrobiyolojisi
14 Katı Atık Mikrobiyolojisi
15 Toprak Mikrobiyolojisi Toprak Mikrobiyolojisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224311 Mikroorganizmaların sınıflandırılmasını, yapılarını ve özelliklerini öğrenir;
2 1224328 Mikroorganizmaların doğadaki ve Çevre Mühendisliği alanındaki önemini açıklar;
3 1224329 Mikroorganizmaların çevresel isteklerini ve gelişme evrelerini öğrenir;
4 1224334 Çevre Mühendisliği alanının çeşitli konularında mikroorganizmalar ile gerçekleşen faaliyetlerin öğrenilmesini sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 5 4 2 2 2 2 3
2 3 1 2 3 4 3 2 3 2 3 4
3 2 1 1 2 5 5 2 2 2 2 3
4 3 2 2 3 5 4 2 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek