Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB216 Zemin Mekaniği 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Zeminlerin mekanik özelliklerinin anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tüm Zemin Mekaniği ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zemin Çeşitleri,granülometri,Zemin suyu,Kompresibilite,Permeabilite,temeller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde Zemin Etüt Raporu ve İçeriğinin İncelenmesi 1.HAFTA.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC1A_poM_ksoafQJLc3Iu_Bg
2 Zeminin Endeks ve Kütle Özellikleri, Zeminlerin Sınıflandırılması 2.HAFTA.pdf
3 Zeminin Tane Boyu Analizi https://www.youtube.com/watch?v=rL_NDLwe4vk
3.HAFTA.pdf
4 Elek ve Çökelme Analizi Problem Çözümü 4.HAFTA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cYsAU8PkiAE
5 Elek ve Çökelme Analizi Problem Çözümü https://www.youtube.com/watch?v=AM-NrQoRIYY
Elek analizi, hidrometre ve kıvam deneyleri.pdf
5.HAFTA.pdf
6 Zemin kütle özellikleri ve problem çözümleri 6.HAFTA.pdf
7 Zeminin kıvam limitleri ve problem çözümleri https://www.youtube.com/watch?v=xD1LxWWdc1c
7.HAFTA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BHqMqBOSWzs
8 Zemin Suyu 8.HAFTA.pdf
9 1.Ara Sınav 9.HAFTA.pdf
10 Zeminlerde Taşıma Gücü 10.HAFTA.pdf
11 İnce Taneli Zeminlerde Sıkışma 11.HAFTA.docx
11.HAFTA SORULAR.pdf
12 Zeminlerde Su Akışı 12.HAFTA.pdf
12.HAFTA SORULAR.pdf
12 HAFTA EK BİLGİ 2.pdf
12. HAFTA EK BİLGİ 1.pdf
13 Temeller 13.HAFTA.pptx
14 Çevre Mühendisliğinde Zemin Mekaniği Alanları 2.Ara sınav 14.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449520 Zeminleri Öğrenir
2 1449524 Zeminlerin mekanik özelliklerini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek