Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB315 Katı Atık Yönetimi 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Katı atıkların tanımı, kaynakları, sınıflandırılması konusunda öğrencileri bilgilendirmek; katı atık minimizasyon ve bertaraf tekniklerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lagrega, M.D., Buckingham, P.L., Evans, J.C., 2001. Hazardous Waste Management, McGraw-Hill Inc., Singapore. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S., 1993. Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill Inc. Homer, A.N., Schubel, J.R., 1987. Solid Waste Management and the Environment, Englewood Cliffs, Prentice-Hall. Christensen, T.H., 2017. Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Eds. Demir, A., Akça, L., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Katı atıkların tanımı, katı atıkların kaynakları, katı atıkların sınıflandırılması, katı atıkların insan ve çevre sağlığına etkileri, katı atık yönetimi, katı atıkların minimizasyonu, katı atık bertaraf teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
22 Proje Hazırlama 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katı atıkların tanımı ve sınıflandırılması Katı Atıkların Tanımı ve Sınıflandırılması (1. Hafta).pdf
2 Katı atıkların özellikleri Katı Atıkların Özellikleri (2. Hafta).pdf
3 Katı atıkların toplanması Katı Atıkların Toplanması (3. Hafta).pdf
4 Katı atıkların taşınması Katı Atıkların Taşınması (4. Hafta).pdf
5 Düzensiz depolama alanlarının çevresel etkileri ve ıslahı Düzensiz Depolama ve Islahı (5. Hafta).pdf
6 Düzenli depolama Duzenli_Depolama_Tesis_Saha_Yon_ve_isletme_kilavuzu (6. Hafta).pdf
7 Düzenli depolama alanlarında sızıntı suyu ve depo gazı kontrolü Duzenli_Depolama_Tesis_Saha_Yon_ve_isletme_kilavuzu (7. Hafta).pdf
8 Ara Sınav
9 Düzenli depolama yönteminde yasal mevzuat Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (9. Hafta).pdf
10 Kompostlaştırma Kompostlaştırma (10. Hafta).pdf
11 Katı atıkların bertarafında termal yöntemler Katı Atıkların Bertarafında Termal Yöntemler (11. Hafta).pdf
12 Katı atıkların bertarafında termal yöntemler Katı Atıkların Bertarafında Termal Yöntemler (12. Hafta).pdf
13 Atıklardan enerji geri kazanımı ve birlikte yakma Atıktan Enerji Kazanımı ve Birlikte Yakma (13. Hafta).pdf
14 Atık yönetiminde yasal mevzuat Atik-Yonetimi-Yonetmeligi (14. Hafta).pdf
15 Ara Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1459647 Katı atıkları sınıflandırır ve kaynaklarına göre ayırır;
2 1459648 Katı atıkların minimizasyon tekniklerini bilir ve uygular;
3 1459649 Katı atık bertaraf tesisi tasarlar;
4 1459650 Katı atık bertaraf tesislerini işletir;
5 1459651 Katı atıklardan kaynaklanan sorunları çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3
2 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 5
3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3
4 2 1 2 2 1 2 3 2 4 3 2
5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek