Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB403 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Dersin amacı toprakta kirlilik oluşumu, yayılımı konularında öğrencilere bilgi vererek bunların kontrol ve giderim yöntemlerini açıklamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr. Emre Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamenmtal of Soil Science, Henry D. Foth, 8th Ed. John Wiley and Sons,1990 Soil Pollution, Yaron B., Calvet R. and Prost R., Springer, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Toprak kirliliğinin tanımı ve kaynakları, Kirletici ve çevresel ortam özellikleri, toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri, toprakta kirleticilerin hidrokimyasal davranışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 5 25
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprak Kirliliği kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları TKK-Giriş.pdf
2 Kirlenmiş ortam olarak toprak, çevresel etkileri, kirletici kaynakları ve kirlenme biçimleri TKK-2.pdf
3 Toprak ve kirletici özellikleri TKK-3.pdf
4 Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri TKK-4.pdf
5 Toprak ve kirletici özelliklerinin kirletici davranışı üzerine etkileri: görsel anlatım TKK-5.pdf
6 Toprakta kirlilik araştırma ve tespiti TKK-6.pdf
7 Toprakta kirlilik tespiti ve değerlendirme süreci TKK-7.pdf
8 Kirlilik kontrolü kavramı, yöntemleri TKK-8.pdf
9 Toprakta iyileştirme şekilleri, yöntemleri TKK-9.pdf
10 Toprakta basit kontrol yöntemleri TKK-10.pdf
11 Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri-1 TKK-11.pdf
12 Kütle Giderimi Üzerine Arıtım Teknolojileri-2 TKK-12.pdf
13 Diffuzyon Kontrollü Arıtım Teknolojileri TKK-13.pdf
14 Diğer Arıtım İmkanları TKK-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225427 İyileştirme faaliyetlerinde izleme, analiz planlama ve veri değerlendirmesi yapar
2 1225488 Kirlenmiş ortamların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak muhtemel iyileştirme çalışmasının değerlendirme becerisi kazanir
3 1225498 Kirlenmiş sahaların iyileştirilmesine ilişkin yaklaşımlarda temel bilim ve mühendislik bilgilerini değerlendirme kabiliyeti kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3
2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3
3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek