Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB409 Tehlikeli Atık Yönetimi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Atık yönetimi yönetmeliği ve diğer İlgili mevzuatın anlatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nevzat BEYAZIT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tehlikeli Atık yönetimi ile ilgili mevzuatlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tehlikeli atık kavramı, bu atıkların tanıtılması, ilgili mevzuatlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 70 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 20 1 20
2 Final Sınavı 20 2 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık ve tehlikeli atıklar yok yok 1.Hafta Atık ve Tehlikeli Atıklar.pptx
2 Tehlikeli atıkların sınıflandırılması yok yok 2. Hafta Tehlikeli Atıkların Sınıflandırılması.pptx
3 Tehlikeli atıkların kaynakları yok yok 3. HaftaTehlikeli Atıkların Kaynakları.pptx
4 Tehlikeli atıkların çevresel zararları yok yok 4. Hafta Tehlikeli Atıkların Çevresel Zararları.pptx
5 Tehlikeli atıklar ile ilgili mevzuata genel bakış yok yok 5. Hafta Tehlikeli atıklar ile ilgili mevzuata genel bakış.pptx
6 Atık yönetimi yönetmeliği yok yok 6. Hafta Atık Yönetimi Yönetmeliği.pptx
7 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği yok yok 7. Hafta Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği.pptx
8 Arasınav yok yok
9 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yok yok 9. Hafta Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği.pptx
10 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yok yok 10. Hafta Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği.ppt
11 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler yok yok 11. Hafta Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik.pptx
12 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yok yok 12. Hafta Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.pptx
13 Maden Atıkları Yönetmeliği yok yok 13. Hafta Maden Atıkları Yönetmeliği.pptx
14 Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik YOK YOK 14. Hafta Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289472 Atık ve tehlikeli atık kavramı öğrenilir.
2 1289473 Çevre kanunu ve ilgili diğer mevzuatlardaki kavramlar öğrenilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1
2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek