Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB402 Mühendislik Ekonomisi 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Canlıların Sürdürülebilir yaşamında Ekonominin önemi ayrıca ekonomik faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilir yaşam , Çevre kirliliği ve nedenleri, Ekonomik Temel Kavramları, Sürdürülebilir Yaşam ve Çevre ile ekonomi arasındaki ilişkiler, etkileri, sonuçları. Ekonomideki değişim sürecinde çevrenin önemi ve ülkemizde, dünya ekonomisi üzerine etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
10 Tartışma 4 50 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 80 1
36 Rapor 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
10 Tartışma 14 1 14
20 Rapor Hazırlama 10 3 30
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi ve Temel Kavramlar
2 Sürdürülebilir Yaşam ve Kaynakları
3 Mühendislikte Ekonomik Modeller (Faiz, Şimdiki zaman, Nakid Akış Diyagramları, ) Pb. Set 1
4 Maliyet Unsurları ve Analizi
5 Fayda Unsurları ve Analizi Pb. Set 2
6 Sınav
7 Doğal (Sürdürülebilir) Kaynaklar ve Çevre Kirliliği
8 Doğal kaynakların arzı, talebi ve yararlanma ilkeleri
9 Çevre Sorunlarının Mikro ve Makro Etkileri
10 Doğal (toprak,su ve doğal) Kaynakların Ekonomisi ve Kalkınmanın Gayesi
11 Ekonomik Çevre Yönetim Araçları
12 Çevrenin Fiyatlandırılması ve Vergilendirilmesi
13 Türkiye ve AB 'de de Çevre Politikaları
14 Çevre Politika Uygulamaları
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1110760 Çevre Ekonomisinin temel kavramlarını tanımlar .
2 1110761 Çevre kirliliğini önlemek için yapılan projelerde Fayda – Maliyet Analizi yaparak en uygun Proje Seçimini yapabilir
3 1110762 Çevre politikalarıyla ekonominin entegrasyonunu tartışır
4 1110763 Çevre politikaları ile büyüme ilişkisini kurabilir
5 1110764 Ekonomik başarısızlıklarda çözüm yolları geliştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2 3 1 1 1 1 2 1 4 4 4 5
3 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4
4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek