Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB406 Çevresel Etki Değerlendirme (Çed) 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik Çevresel etki değerlendirme kavramları, ÇED ve SÇED yönetmelikleri idari ve teknik hususları, çevresel etki değerlendirme etüdü, değerlendirme yöntemleri, proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, ÇED raporlarının değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kocasoy, Günay. Çevresel Etki Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1994 (Boğaziçi Üniversitesi Yayınları 547, ISBN 975-518-048-6) Yücel, Muzaffer, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Baki Kitabevi, 2001. (Baki Kitabevi yayın no. 24., ISBN 975-7024-17-1) slUslu, Orhan (editor), Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) : uygulamadan örnekler, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Ankara, 1991. Canter, Larry W. Environmental Impact Assessment – 2nd ed. – New York : McGraw-Hill, 1996. (ISBN 0-07-114103-0)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik Çevresel etki değerlendirme kavramları, ÇED ve SÇED yönetmelikleri idari ve teknik hususları, çevresel etki değerlendirme etüdü, değerlendirme yöntemleri, proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, ÇED raporlarının değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ÇED kavramı, dersin içeriği, amacı, hedefleri ve kazanımları; Stratejik ÇED kavramı, amacı, hedefleri ve kazanımları, ÇED ve SÇED sürecinin gelişimi, faaliyet konuları ÇED-1.H.pdf
2 ÇED Yönetmeliği-genel içerik ÇED-2.H.pdf
ÇED-2.H- EK-ÇED Yon.pdf
3 ÇED Süreci ÇED-3.H.pdf
4 Ek 2 Faaliyetlerinin seçme eleme sürec; Proje tanıtım dosyasının hazırlanması ÇED özel konulu format örneği ÇED-4.H.pdf
5 ÇED Süreci etüd aşamaları ÇED-5.H.pdf
6 Örnek ÇED Raporunun incelenmesi ve tartışılması ÇED-6.H-2015 mangal kömürü.pdf
7 Örnek ÇED Raporunun incelenmesi ve tartışılması ÇED-7.H -kil ocağı örneği.pdf
8 Örnek ÇED Raporunun incelenmesi ve tartışılması ÇED-8.H-Aksaray_brisa_lastik_ids.pdf
9 ÇED Raporu hazırlayacak kurum/kuruluşlarda aranacak özelliklerin ve Yeterlilik Tebliği’nin incelenmesi ÇED-9.H-EK- ÇED Yeterlilik Belgesi tebliğ.pdf
10 Çevresel etki değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi
11 Stratejik ÇED'e tabii konular, SÇED süreci, ÇED-11.H- Stratejik ÇED-1.pdf
12 SÇED ile ÇED süreçlerinin kıyaslanması ÇED-12.H- Stratejik ÇED-2.pptx
13 Örnek Stratejik ÇED çalışmasının incelenmesi ve tartışılması ÇED-13.H-Buyuk Menderes Havza Yönetim.pdf
14 Örnek Stratejik ÇED Raporunun incelenmesi ve tartışılması ÇED-14.H-Agriculture Master Plan.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451305 Yapılacak fiziksel faaliyetlerin muhtemel etkinliklerinin tespiti için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
2 1451289 Fiziksel faaliyetlerin atık yönetimi ve potansiyel çevresel etkilerin kontrolüne ilişkin olarak, potansiyel kirleticiler, kirletici sınırları ve etkilerin önlemesine yönelik uygun pratik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
3 1451287 Fiziksel faaliyetlerin muhtemel etkinlikleri ile ilgili konularda sosyal sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak
4 1451299 Çevresel problemlerin çözümünde için yapılacak çalışmaları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
5 1451308 evresel etkilere ve proje yönetimine sistematik bir yaklaşım yapabilmek için gerekli becerileri kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek