Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB222 Biyoteknoloji(TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji endüstrisi hakkında bilgi vermek ve endüstriyel mikroorganizmaların önemini kavratmak. Ayrıca endüstriyel, tıbbi ve çevresel biyoteknoloji ile gıda biyoteknolojisinin uygulama alanlarını, biyoteknolojide kullanılan yöntemleri bilmek ve bitki ve hayvan biyoteknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak. Son olarak, biyoteknolojide biyoetik ve biyogüvenlik konularının önemini anlatmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Büyükgüngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Introduction to Biotechnology C.M. Brown, I. Campbell, F.G. Priest, 2005 2- Çevre Biyoteknolojisi, R.İleri, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknolojiye genel bakış, biyoteknolojinin temel prensipleri: teknikte önemli mikroorganizmalar, mikroorganizmaların metabolizması, bitki ve hayvan hücre kültürleri, fermentasyonun teknik prensipleri, biyoteknolijide temel işlemler, mikrobiyal büyüme ve biyoürün oluşum kinetiği, biyoteknolojik prosesler, primer metabolitlerin üretimi, mayalanmalar, sekonder metabolitlerin üretimi, enzim üretimi, çevre biyoteknolijisi, mikrobiyal leaching

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojiye Genel Bakış BİYOTEKNOLOJİ-2.docx
2 Biyoteknolojinin tarihçesi Biyoteknoloji-Dr. H.Büyükgüngör.pdf
3 Sürdürülebilirlik ve Biyoteknoloji Biyotenoloji -sürdürülebilirlik.docx
4 Hücre yapısı veHücresel solunum Biyotenoloji -h.docx
5 Biyoteknoloji ve enerji Biyohidrojen-YTUJENS-2010-28-4.102.pdf
6 Biyogaz , biyohidrojen Biyotenoloji -enerji.docx
7 Ara Sınav Biyotenoloji -.docx
8 Biyoetanol Biyotenoloji -enerji2.docx
9 Çevre Biyoteknolojisi ATIKLARIN İŞLENMESİNDE MİKROBİYOLOJİK PROSESLERİN ROLÜ.pdf
10 Biyosensörler ..Role of Biotechnology....pdf
11 Biyolojik silahlar ..Role of Biotechnology....pdf
12 Tıbbi Biyoteknoloji Biyotenoloji -uygulamalar1.docx
13 Biyoreaktörler ve atıksuların arıtımı Biyotenoloji -Biyoreaktörler.docx
14 Etik ve Biyoteknoloji Biyotenoloji -etik.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224548 Biyoteknolojinin kapsamı, tarihçesi ve biyoteknoloji endüstrisini bilir
2 1224558 Endüstriyel, tıbbi ve çevresel biyoteknoloji ile gıda biyoteknolojisinin uygulama alanlarını bilir
3 1224578 Biyoteknolojide biyoetik ve biyogüvenlik konularının önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 5 1 2 3 3 2 3 2
2 2 5 5 4 1 2 2 2 3 4 2
3 2 3 4 4 1 3 3 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek