Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB224 Çevre Sağlığı(TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Çevre mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan sağlık sorunlarının neler olabileceği ve halk sağlığı üzerindeki etkilerini öğretmek ve gerekli tedbirleri almaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe KULEYİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güler, Ç. (2010). Çevre ve Sağlık. Ankara: Yazıt yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Çevre ve Halk Sağlığına Giriş, Halk Sağlığını Etkileyen Faktörler, Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri, Su Kirliliğinin Sağlık Etkileri, Gürültünün Sağlık Üzerine Etkileri, Katı Atıkların Sağlık Üzerine Etkileri Radyasyon Ve Mikrokirleticilerden Kaynaklanan Sağlık Etkileri, Ağır Metallerden Kaynaklanan Sağlık Etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre ve Halk sağlığına giriş yok yok
2 Çevre-Ekosistem ve tanımlar yok yok
3 Çevre sağlığı ile ilgili tanımlar yok yok
4 Sağlık için çevresel faktörler, kirleticilerin vücuda giriş yolları yok yok
5 Toksikoloji-tanımlar yok yok
6 Toksikolojik Devir yok yok
7 vize yok yok
8 Hava kirleticileri, toksik gazlar ve bunların çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
9 pestisitler ve bunların çevre sa ve halk sağlığına etkileri yok yok
10 Ağır metallerin çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
11 Organik kirleticiler (PCB, PAH, ...) ve bunların çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
12 Gürültü kirliliğinin çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri yok yok
13 Radyoaktif kirliliğin çevre ve halk sağlığına etkileri yok yok
14 sonuç ve genel değerlendirme yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508116 Toprak, su, atık su, katı atık, radyoaktif madde ve hava kirliliğinde canlıların biyolojilerinde gerçekleşebilecek etkilerini bilir.
2 1508117 Güncel çevre problemlerini sağlık açısından tartışır.
3 1508118 İnsan ve toplum sağlığı üzerinde çevre kirliliğinden kaynaklanabilecek sorunları kavrama becerisini kazandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 2 1 2 4 4
2 2 1 2 2 1 2 4 5
3 2 1 2 2 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek