Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB228 Toplam Kalite Yönetimi (TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Standardizasyon, kalite, kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Küçük, 2004. Standardizasyon ve Kalite, Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Standart ve Standardizasyon, Standardizasyonun Önemi Standardizasyonun Faydaları, Standardizasyonun İlkeleri, Standart Çeşitleri, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Kontrol, Kalite Güvence Sistemleri, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 7 14
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun gelişimi ve önemi
2 Standart ve Standardizasyon Önemi
3 Standardizasyonun amacı ve ilkeleri
4 Standart çeşitleri
5 TSE ve TSE'nin belgelendirme çalışmaları
6 Bölgesel ve uluslarası Standardizasyon kuruluşları ve faaliyetleri
7 Uluslararası standartlar, TURKAK ve uygulamaları
8 Kalite kavramı ve unsurları
9 Toplam Kalite Yönetiminin amacı ve kalte güvence sistemi, sisteme geçiş
10 ISO 9001 Standartlar serisinin gelişimi ve içerikleri
11 Kalite güvence sisteminin amacı ve yararları, karşılaşılan sorunlar
12 ISO 9001 standartlar serisi tanimları ve dökümantasyonu
13 ISO 9001de Kalite el kitabının yeri ve önemi
14 ISO 9001 müracatının yapılması ve değerlendirilmesi, belgenin edinilmesi ve yükümülükleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449719 Kalite yönetiminde standartların önemi ve uygulama gerekliliğinin mühendislikteki yeri konuları hakkında bilgiye sahip olmak
2 1449708 Kalite güvence sistemin uygulanmasında yönetimsel yaklaşımın geliştirilmesi için gerekli becerileri kazanmak
3 1449713 ISO 9001 uygulamasında sistem, sistem bileşeni veya süreç tasarlama konuları hakkında bilgiye sahip olmak
4 1449717 Tesis içi kalite konusunda iyileştirme sürecinin sürekliliğinin sağlanmasında yönetim sistemin geliştirilerek yetki görevlendirmelerin sorumluluk, etik değerler ve yasal dayanaklar hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 3 2 3 3 5 5 3 3
2 5 3 2 3 2 3 3 5 5 3 3
3 5 3 2 3 2 3 3 5 5 3 3
4 5 3 2 3 2 3 3 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek