Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB232 Çevre Mühendisliğinde Veri Analizi(TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Çevre Mühendisliği' nde elde edilen verilerin istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr.andaç Akdemir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Spiegel, M.R.; Stephens, L.J. 1999. Temel Problemlerle İstatistik. Novel Yayın Yayıncılık. Özdamar, K.,2002. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-I, Kaan Kitabevi Özdamar, K.,2004. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi-I, Kaan Kitabevi Kocakoç, İ. 2007. Matlab ve istatistiksel Veri Analizi, Nobel yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İstatistiksel testlerin Çevre Mühendisliğinde kullanımı, kümeleme analizi, faktör analizi, ANOVA, MANOVA, Çoklu regresyon, Otokorelasyon,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 2 2
8 Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel İstatistiksel İfadelere Giriş
2 Normal Dağılım ve Dağılım Testleri
3 Güven Aralıkları ve Hipotez testleri
4 Zaman serisi analizleri
5 Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi
6 Tekli ve Çoklu Korelasyon
7 Varyans Analizi-ANOVA
8 Varyans Analizi-MANOVA
9 Parametrik Olmayan Testler ve Yorumlamaları
10 Ara Sınav Haftası
11 Faktör Analizi
12 Kümeleme Analizi
13 Uyum Analizi
14 Yapay Sinir Ağları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1224619 Çevre Mühendisliğinde kullanılan verilerin uygunluğunu istatistiksel olarak açıklayabilir
4 1224623 Elde edilen verileri uygun istatistiksel yöntem kullanarak açıklayabilir
6 1224624 Çevre Mühendisliğinde elde edilen veriler ışığında uygun istatistiksel yöntemlerle gelecekteki yaklaşımları hesaplayabilir
8 1224628 Verilerin değerlendirmesi farklı yöntemlerle kullanarak yönetmler arası karşılaştırma yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.