Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB236 Endüstriyel Ekoloji(TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencileri endüstriyel ekoloji ve en önemli uygulama aracı olan eko-endüstriyel parklar konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Graedel, T.E., Allenby, B.R., 2009. Industrial Ecology and Sustainable Engineering, 1st edition, Prentice-Hall, Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Endüstriyel Ekolojinin Tanımı, Endüstriyel Ekolojinin Tarihçesi ve Amacı, Eko-Endüstriyel Parlar, Eko-Endüstriyel Parkların Özellikleri, Eko-Endüstriyel Parkların Tasarımı, Türkiye'de ve Dünyada Eko-Endüstriyel Park Örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel Ekoloji Kavramı
2 Endüstriyel Ekolojinin Özellikleri
3 Endüstriyel Ekolojinin Uygulama Araçları
4 Endüstriyel Ekolojide Ürün ve Üretim Süreçlerini Değerlendirmede Kullanılan Yöntemler
5 Endüstrilerde Atık Envanterlerinin Oluşturulması
6 Endüstrilerde Temiz Üretim ve Atık Minimizasyonu
7 Eko-Endüstriyel Parklar ve Hedefleri
8 Eko-Endüstriyel Parkların Türleri
9 ARA SINAV
10 Eko-Endüstriyel Parkların Özellikleri
11 Eko-Endüstriyel Parkların Tasarım Süreçleri
12 Eko-Endüstritel Parkların Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Sorunlar
13 Eko-Endüstriyel Park Uygulamalarından Örnekler
14 Eko-Endüstriyel Parkların Türkiye'de Uygulanabilirliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224656 Endüstriyel ekolojide ürün ve üretim süreçlerini değerlendirmede kullanılan yöntemleri bilir;
2 1224675 Eko-endüstriyel park tasarımı yapar.
3 1224682 Endüstriyel ekolojinin uygulama araçlarını kavrar;
4 1224684 Endüstrilerde temiz üretim ve atık minimizasyonu tekniklerini bilir;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4
2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek