Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB240 Su Kalitesi Kontrolü (TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Dersin amacı su kalitesinin belirlenmesinde kullanılan parametrelerin anlatılması, yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarında su kirliliğine neden olan faktörlerin tanımlanması ve su kalitesi ilgili mevzuatın açıklanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Su kaynakları, hidrolojik çevrim, su kalitesi ile ilgili standartlar, fiziksel ve kimyasal su kalite parametreleri, organik parametreleri, azot ve fosfor bileşikleri, ötrofikasyon, kalıcı organik kirleticiler, yüzeysel sularda kirlenme, yeraltı sularında kirlenme, su kalitesi yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Su kaynakları Hidrolojik Çevrim ve Su Kalitesi.pdf
2 Su kalitesi ile ilgili standart ve kriterler Su kalite standartları.pdf
3 Su kaynaklarında numune alma Numune Alma Yöntemleri.pdf
4 Fiziksel ve kimyasal su kalite parametreleri Su kalite parametreleri.pdf
5 Fiziksel ve kimyasal su kalite parametreleri Sülfat ve klorür.pdf
6 Organik parametreler Organik parametreler.pdf
7 Azot bileşikleri Azot ve fosfor.pdf
8 Fosfor bileşikleri Azot ve fosfor.pdf
9 Ötrofikasyon ve kontrol yöntemleri Ötrofikasyon.pdf
10 Ara sınav
11 Kalıcı organik kirleticiler ve mikrokirleticiler Tehlikeli maddeler.pdf
12 Yüzeysel su kaynaklarında kirlenme Yüzeysel Sular.pdf
13 Yeraltı suyu kaynaklarında kirlenme Yeraltı Suları.pdf
14 Su kaynakları yönetimi Su Kaynakları Yönetimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511566 Su kalitesi ile ilgili mevzuatı bilir
2 1511567 Temel su kalitesi parametrelerini ve su kalitesi sınıflarını bilir
3 1511568 Yüzey ve yeraltı sularında kirlenme soncunda meydana gelen değişimleri bilir
4 1511569 Su kalitesi verilerini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3
2 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3
3 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3
4 3 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek