Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB227 Yeşil Tasarım ve Mühendislik(TS 1) 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Küresel çevre sorunlarının mühendislik öğrencilerine tanıtırken, çevreye duyarlı mühendislik tasarım konularında farkındalık yaratmak ve bilgi birikimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.dr. Gülfem Bakan

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Allen,D.T., and D.R. Shonnard, Green Engineering , Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001. 2. www.epa.gov/opptintr/greenengineering 3. www.eng.vt.edu/green 4. " Applying the principles of green engineering to cradle to cradle design", Environmental Science & Tech., 2003, pp.435-441. 5. " Design through the 12 principles of green engineering ", Environmental Science & Tech., 2003, pp.95-101.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yeşil tasarım ve mühendislik ilgisi için gerekli tanımların yapılması,çevre duyarlılığı oluşturulması,üretim sorunlarının tartışılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
48 Sözlü Sınav 3 20 1
2 Final Sınavı 0 60 1
51 Sözlü Sınav 0 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 En önemli küresel çevre sorunları, bunların nedenleri ve olası çözümlerinin tartışılması
2 Mühendislik mesleğinin çevre sorunlarını en aza indirilmesi için nasıl bir proaktif rol alabileceğinin tartışılması
3 Mühendislik disiplinlerinde karşılaşılan başlıca çevre sorunları ve disiplinlerarası çözümlerin üretilesinin tartışılması
4 Mühendislikte karşılaşılan çevre sorunları ve alternatif çözümleri analiz etmek
5 Çevre ve çevreye duyarlı tasarım ve üretim sorunlarının çözümünde disiplinlerarası takım çalışmasının önemini tartışmak
6 Yeşil tasarım ve mühendisliğin 12 temel prensibinin tartışılması
7 Kirlilik önleme, yaşam döngüsü izleme, çevre için tasarım ve yeşil kimya prensiplerini tartışma
8 Yeşil tasarım ve mühendislikte stratejik çevresel etki değerlendirmenin öneminin tartışılması
9 ARA SINAV
10 Yeşil tasarım ve mühendislik uygulamaları için farklı disiplinlerde, farklı araştırma konularının saptanması ve seçilmesi
11 Yeşil tasarım ve mühendislik proje ödevlerinin sunulması ve tartışılması
12 Yeşil tasarım ve mühendislik proje ödevlerinin sunulması ve tartışılması
13 Yeşil tasarım ve mühendislik proje ödevlerinin sunulması ve tartışılması
14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224182 Yeşil tasarım ve Mühendislik konusunda bilgi birikimi kazanma
2 1224185 Çevreye duyarlı tasarım ve üretim sorunlarının çözümünde disiplinlerarası takım çalışması becerisini kazanma
3 1224189 Mühendislilerin yeşil tasarımda rolleri ve sorumlulukları üstlenme becerisi kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 3 4 3 2
2 4 4 2 5 4 4 4 2
3 3 4 2 4 3 4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek