Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB229 Çevresel Toksikoloji(TS 1) 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen çevre zehirlerini tanımak, bunların çevrede bulunuş şekillerini öğrenmek ve canlıların bunların etkilerinden korunmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Hülya Özkoç

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Di Giulio RT and Hinton DE (Ed.). The Toxicology of Fishes. FL, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2008. 2- Detection of trace triclocarban in water sample using solid-phase extraction-liquid chromatography with stochastic resonance algorithm. Xie S, Deng H, Xiang B, Xiang S. Environ Sci Technol. 2008 Apr 15;42(8):2988-91. 3- Principles and Methods of Toxicology. (2008). Hayes, A.W. Unites States of America: Informa Healthcare. 4- Ecopharmacology: a new topic of importance in pharmacovigilance. Kümmerer K, Velo G. Drug Saf. 2006;29(5):371-3. 5- Veterinary pharmacovigilance. Part 3. Adverse effects of veterinary medicinal products in animals and on the environment. Woodward KN. J Vet Pharmacol Ther. 2005 Apr;28(2):171-84. Review. 6- A Textbook of Modern Toxicology. (2004). Hodgson, E. Unites States of America: John Wiley & Sons, Inc. 7- Toxicological Chemistry and Biochemistry. (2003). Manahan, S.E. United States of America: CRC Press. 8- Environmental Toxicoloy. (2002). Wright, D.A., Welbourn, P. United Kingdom: Cambridge University Press. 9- Goldfrank´s Toxicologic Emergencies. (2002). Flomenbaum, N.E., Howland, M.A., Goldfrank, L.R., Lewin, N.A., Hoffman, R.S., Nelson, L.S. Unites States of America: McGraw-Hill Companies. 10- Toksikoloji. (2001). İsmet Dökmeci. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. Casarett and Doull´s Toxicology. (2001). Klaassen, C.D. Unites States of America: McGraw-Hill Companies. 11- Environmental Toxicology and Chemistry. (1998). Crosby, D.G. United States of America: Oxford University Press.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ksenobiyotiklerin çevre üzerine toksisitelerini belirleyen faktörleri, hava, su ve toprak kirliliği toksikolojisini, çevre zehirlerinin toksisiteleri ve çevre örneklerinde analizlerini ve kimyasal silahlar ve toksisitelerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 14 20 1
10 Tartışma 4 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve genel bilgiler
2 Ksenobiyotiklerin çevre üzerine toksisitelerini belirleyen faktörler
3 Biyodegredasyon ve biyoakümülasyon
4 Hava, su ve toprak kirliliği
5 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
6 Pestisidler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
7 Pestisidler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
8 Ara sınav
9 Ağır metaller (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
10 Ağır metaller (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
11 Kalıcı organik bileşikler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
12 Kalıcı organik bileşikler (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
13 İyonize radyasyon (Kaynakları, çevredeki akıbetleri, çevre ve insan sağlığı üzerine toksik etkileri, toksik etki mekanizmaları, biyolojik izlenmeleri, toksikolojik risk değerlendirmeleri)
14 Kimyasal silahlar (Sınıflandırılmaları, fizikokimyasal özellikleri, toksik etkileri ve toksik etki mekanizmaları, ilk yardım prensipleri ve dekontaminasyon yöntemleri, koruyucu önlemler)
15 Çevre sağlığının korunması ile İlgili yönetmelikler ve yasal düzenlemeler
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449339 Hava, su ve toprak kirliliğini değerlendirir.
2 1449348 Çevre sağlığının korunması ile ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeleri bilir.
3 1449350 Toksik maddelerin uzaklaştırılması veya zararsızlaştırılması ve korunma yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 1 2 3
2 1 1 1 1 2 2 1 2 3
3 1 1 1 1 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek