Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB231 Radyoaktif Kirlilik(TS 1) 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Öğrencileri radyasyon kaynakları,insan ve çevre sağlığına etkileri ve radyasyondan korunma yöntemleri açısından bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

An Introduction to Radiation Protection Sixth Edition, Alan Martin, Sam Harbison, Karen Beach, Peter Cole, Taylor & Francis, (2012), ISBN-13: 9781444146073. Atoms, Radiation, and Radiation Protection, James E. Turner, Wiley-VCH; 3rd, Completely Revised and Enlarged Edition (2007), ISBN-10:3527406069, ISBN-13: 978-3527406067. Radiofrequency Toolkit for Environmental Health Practitioners, British Columbia Centre for Disease Control (BCCDC), National Collaborating Centre for Environmental Health (NCCEH), Canada (2013), ISBN: 978-1-926933-48-1.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyoaktivitenin tanımı, rasyasyon ve madde etkileşimi, radyasyon çeşitleri ve özellikleri, radyasyonun insan ve çevre sağlığına etkileri, nükleer reaktörler, radyasyondan korunma yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 6 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Radyoaktivite ve radyasyon
2 Radyasyon çeşitleri
3 Radyasyon kaynakları ve uygulama alanları
4 Elektromanyetik radyasyon
5 Radyasyonun insan ve çevre sağlığına etkileri
6 Radyasyon ölçüm sistemleri
7 Nükleer enerji ve reaktörler
8 Ara Sınav
9 Nükleer kazalar
10 Radyoaktif atıklar
11 Radyoaktif atıkların yönetimi
12 Radyasyon güvenliği
13 Radyasyondan korunma
14 Radyoaktif atıkların yönetimi üzerine yasal mevzuat

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1461956 Radyasyon kaynaklarını bilir;
2 1461957 Radyasyonun insan ve çevre sağlığına zararlarının farkına varır;
3 1461958 Radyasyondan korunma yöntemlerini bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4
2 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4
3 2 3 4 4 2 4 4 3 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek