Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB219 Sürdürülebilir Yasam ve Çevre (TS 1) 927003 2 3 2

Dersin Amacı

İnsanların bugün ve gelecekte sağlıklı bir çevrede yaşayabilmeleri için sürdürülebilir faaliyetlerin nasıl düzenlemesi gerektiği ile ilgili metotların belirlenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Technical Assistance Tool: Integrating Sustainable Practices into Environmental Management Systems. Office of Environmental Policy and Assistance, HS-22. U.S. Department of Energy, Washington, D.C. 20585, 2009. 2) Ronald A. Williams, Environmental Planning for Sustainable Urban Development. Caribbean Water and Wastewater Association 9th Annual Conference & Exhibition at Chaguaramas, Trinidad, 2-6 October 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders sürdürülebilir çevre politikası, sürdürülebilirlik indeksi, sürdürülebilir tarım, sanayi, enerji, ulaşım, turizm, şehirleşme, su ve atık su yönetimi, katı atık ve hava kirliliği yönetimini kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
24 Seminer 5 2 10
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilir çevre politikasının gerekliliği
2 Sürdürülebilir şehirleşme
3 Sürdürülebilir endüstrileşme
4 Sürdürülebilir tarım
5 Sürdürülebilir ulaşım
6 Sürdürülebilir Enerji politikası
7 Sürdürülebilir enerji sistemleri
8 Sürdürülebilir turizm
9 Sürdürülebilir balikçılık
10 Sürdürülebilir su ve atıksu politikası
11 Ara sınav
12 Sürdürülebilir katı atık politikası
13 Sürdürülebilir hava kirliliği politikası
14 Sürdürülebilirlik indeksi
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224112 Öğrenciler sürdürülebilir bir yaşamın genel kurallarını öğrenmiş olacaklardır.
2 1224140 Öğrenciler gerçek hayatta faaliyetler yürütürken sürdürülebilirliği daima göz önünde tutulmaları gerekliliğini anlayacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.