Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB217 Su Tutma Yapıları (TS 1) 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Su tutma yapılarının öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Nevzat BEYAZIT

Ön Koşul Dersleri

ön koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Berkün, M., 2007, Su Tutma Yapıları

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

su tutma yapıları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 17 34
2 Final Sınavı 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akarsu Morfolojisi, Akarsu Düzenlemesi 1. Hafta Giriş ve Genel Tanımlar.pptx
2 Akarsularda katı Madde 2. Hafta Su Kaynakları.ppt
3 Akarsu Düzenleme Yapıları 3. Hafta Akarsu morfolojisi ve katı madde hareketi.ppt
4 Bağlamalar 4. Hafta Akarsu Düzenlemeleri.ppt
5 Sabit Bağlamalar 5. Hafta Su getirme yapıları ve özellikleri.pptx
6 arasınav 6. Hafta Kanalizasyon yapıları ve özellikleri.pptx
7 Hareketli Bağlamalar 7. Hafta Sulama-Drenaj Yapıları ve Özellikleri.ppt
8 Sulama ve Drenaj Şebekeleri 8. Hafta Su kuvvetleri ile ilgili yapılar ve özellikleri.ppt
9 Sulama Şebekeleri Tasarım ve Boyutlandırma 9. Hafta Savaklar.ppt
10 arasınav
11 Drenaj Şebekeleri Tasarım ve Boyutlandırma 11. Hafta Barajlar.ppt
12 Borulu Sulama Şebekeleri ve Kanaletli Şebekeler 12. Hafta Hidroelektrik Santraller.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304310 Öğrenci su tutma yapıları ve benzeri konular üzerinde bilgiler öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek