Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT101 Teknik Resim 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bir parçanın yapımı için gerekli tüm bilgileri içeren teknik resmi kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cevat Akcan. 1984. Teknik Resim I. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 891.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknik resim malzemelerini tanıtmaktır. İşlem sırası, standart yazı, temel çizgiler, yaprak büyüklükleri, yazı alanı ve antet, çizgi çalışması, geometrik çizimlere giriş ve geometrik çizimler. İzdüşüm, perspektif, kesit alma ve ölçülendirme konularını öğretmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 8 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 8 16
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş- Teknik Resim malzemelerini tanıtmak Teknik Resim 1. HAFTA.pdf
2 İşlem sırası, standart yazı, temel çizgiler, yaprak büyüklükleri, yazı alanı ve antet, ölçek, çizgi çalışması, geometrik çizimlere giriş Teknik Resim 2. HAFTA.pdf
3 Geometrik çizimler Teknik Resim 3. HAFTA.pdf
4 Geometrik çizimler Teknik Resim 4. HAFTA.pdf
5 İzdüşüm Teknik Resim 5. HAFTA.pdf
6 İzdüşüm Teknik Resim 6. HAFTA.pdf
7 İzdüşüm Teknik Resim 7. HAFTA.pdf
8 Perspektif çizimler Teknik Resim 8. HAFTA.pdf
9 Arasınav Teknik Resim 9. HAFTA.pdf
10 Perspektif çizimler Teknik Resim 10. HAFTA.pdf
11 Kesit çizimi Teknik Resim 11. HAFTA.pdf
12 Kesit çizimi Teknik Resim 12. HAFTA.pdf
13 Ölçüler ve ölçülendirme Teknik Resim 13. HAFTA.pdf
14 Ölçüler ve ölçülendirme Teknik Resim 14. HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455447 Teknik resim kavramını tanımlayabilecektir.
2 1455448 Teknik resmi oluşturan unsurları kavrayıp kullanabilecektir.
3 1455449 Teknik resmi okuma yeteneğine sahip olacaktır
4 1455450 Montaj resmine ait unsurları yorumlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77677 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 77678 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 77680 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 77681 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 77682 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 77683 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 77685 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 77686 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 77687 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 77688 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 77689 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4
2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek