Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZMT103 Mühendislik Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Tarım makinaları alanının fizik, matematik, iletişim ve diğer bilim dalları ile olan ilişkileri tanıtılmaktadır. Tarım makinalarının ne kadar geniş bir yelpazede tanımlandığı, ne yaptığı, teknik kabiliyet olarak neye sahip olduğu gibi konular öğretilmektedir. Ayrıca, mühendislik etiği ve mühendislik çalışmalarında teknik iletişim becerisi kazandırılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN SAUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mühendislik bilimi ile ilgili tüm yazılı ve görsel kaynaklar ders materyali olarak kullanılır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mühendisliğin tanımı, temel kavramlar, farklı mühendislik disiplinlerinin tanıtımı, birim sistemleri ve boyut analizi, temel mühendislik ilkeleri, sistem analizi yaklaşımı ve analitik düşünce geliştirme, mühendislikte veri elde etme ve işleme, mühendislikte inovatif yaklaşımlar, mühendislik etiği, mühendislikte güvenlik, mühendislikte bilişim ve örnek mühendislik projelerinin değerlendirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 10 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
24 Seminer 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanıtım 1. HAFTA MBG.pdf
2 Mühendisliğin tanımı 2. HAFTA MBG.pdf
3 Makina bilgisi 3. HAFTA MBG.pdf
4 Birim sistemleri 4. HAFTA MBG 1.pdf
5 Birim sistemleri ve boyut analizi 5. HAFTA MBG 2.pdf
6 Hareket ve kuvvet 6. HAFTA MBG 1.pdf
7 Dairesel hareket 7. HAFTA MBG 2.pdf
8 Mekanik enerji
9 Arasınav 9. HAFTA MBG 1.pdf
10 Potansiyel ve kinetik enerji 10. HAFTA MBG 2.pdf
11 Basit makinalar 11. HAFTA MBG.pdf
12 Sıvı akışkanlar 12. HAFTA MBG.pdf
13 Ölçme ve kontrol 13. HAFTA MBG.pdf
14 Makina yönetmeliği 14. HAFTA MBG.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230710 Basit makinalar hakkında bilgi sahibi olabilecek
2 1230709 Gazlar ve akışkanlar hakkında bilgi sahibi olabilecek.
3 1230712 Isı ve sıcaklık konusunda bilgi sahibi olabilecek.
4 1230711 İş, kuvvet, enerji vb. konuları kavrayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3
2 2 5 2 1 5 4 2 1 4 5 4
3 5 2 4 4 5 3 3 4 4 4 1
4 4 3 3 1 3 3 4 3 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek