Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK212 Sayısal Yöntemler 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı, mühendislik uygulamalarında kullanılması için sayısal analiz yöntemlerinin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nurdan Bilgin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı "Numerical Methods for Engineers" by S.C. Chapra and R.P. Canale, 4th ed., McGraw Hill. Referans Kitaplar "Applied Numerical Analysis" by C.F. Gerald and P.O Wheatley "Elementary Numerical Analysis ‑ An Algorithmic Approach" by S.D.Conte and C. de Boor "Numerical Methods" by R.W. Hornbeck "A First Course in Numerical Analysis" by A. Ralston and P. Rabonowitz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Nümerik analizin tanımı ve hata analizi, lineer cebirsel denklem takımları ve nümerik yaklaşım metotları, lineer olmayan cebirsel denklemlerin nümerik çözümleri, interpolasyon ve fonksiyon yaklaşımı, nümerik türev ve nümerik integral, matrisler ve lineer denklem sistemlerinin çözümleri. Diferansiyel denklemlerin nümerik çözüm yaklaşımları. Sonlu farklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 30 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
11 Soru-Yanıt 3 3 9
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve amaç, sayısal metodlarda yaklaşım problemi, sayısal hesaplardaki yanlışlar http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
2 Matrisler, matrislerde aritmatik işlemler, bir kare matrisin determinantının ve tersinin hesabı http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
3 Lineer cebirsel denklem takımları, denklem takımlarının çözümündeki metotlar, ters matris metodu, yoketme metodu, iterasyon metodları http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
4 Özdeğer ve özvektörler http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
5 Lineer olmayan denklemlerin çözümü http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
6 Lineer olmayan denklem takımlarının çözümü, basit iterasyon yöntemi, newton yöntemi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
7 Sonlu farklar, çeşitleri ve ilgili operatörler, ileri, geri, merkezi farklar, kesirli farklar http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
8 Sonlu farklar interpolasyonu http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
9 Nümerik integrasyon http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
10 Arasınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
11 Sonlu farklar ile integrasyon, belirsiz katsayılar metodu ile integrasyon,Lagrange interpolasyon formülü http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
12 Adi diferansiyel denklemlerin nümerik çözümü, başlangıç değer problemi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
13 Diferansiyel denklem sistemleri, yüksek mertebeli diferansiyel denklemler http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
14 Sınır değer problemleri, regrasyon analizi,korelasyon http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276125 Problem Çözme Konusunda Güçlenmek
2 1276126 Çok bilinmeyenli denklem sistemlerini çözebilmek
3 1276127 Doğrusal olmayan denklemleri çözebilmek
4 1276128 Karmaşık geometrileri hesaplayabilmek
5 1276129 Parametre değişimi ile tekrarlı çözümler geliştirebilmek
6 1276130 Bilgisayar programlama ve bilgisayar mantığını kavramak, problemleri bilgisayar ile çözebilmek
7 1276131 Paket programların arkasında yatan mantığı anlamak.
8 1276132 Paket programların çözemediği problemler için program geliştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 3
2 3 3 1 3
3 3 3 1 3
4 3 3 1 3
5 3 3 1 3
6 3 3 1 3
7 3 3 1 3
8 3 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek