Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBFİZ108 Fizik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Elektrik ve manyetizmanın temel kavramları, diferansiyel ve integral hesabın matematik dili kullanarak öğrencilere aktarılmaya çalışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep Tapramaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Serway Fizik-2: Elektrik ve Manyetizma (Palme Yayınevi) Üniversite Fiziği Cilt 2 (Pearson Longman Yayınevi)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrik Alanlar, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrik yükü ve elektriksel alanlar Fizik2_Ders1.pdf
2 Gauss yasası Fizik2_Ders2.pdf
3 Elektriksel potansiyel Fizik2_Ders3.pdf
4 Sığa ve dielektrikler Fizik2_Ders4.pdf
5 Akım ve direnç Fizik2_Ders5.pdf
6 Elektromotor Kuvvet Fizik2_DErs6.pdf
7 Doğru akım devreleri-1 Fizik2_DErs7.pdf
8 Arasınav
9 Doğru akım devreleri-2 Fizik2_Ders9.pdf
10 Manyetik alanlar Fizik2_Ders10.pdf
11 Manyetik Alan Kaynakları-1 Fizik2_Ders11.pdf
12 Manyetik Alan Kaynakları-2 Fizik2_DErs12.pdf
13 Faraday yasası Fizik2_Ders13.pdf
14 İndüktans Fizik2_Ders14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284400 Elektriksel alan ve elektriksel potansiyel kavramlarını açıklar
2 1284401 Elektriksel devre çözümlemelerini gerçekleştirir
3 1284402 Doğru akım ve alternatif akımı tanımlar
4 1284403 Analitik düşünme alışkanlığını kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69962 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 69963 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 69965 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 69966 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 69967 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 69968 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 69970 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 69971 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 69972 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 69973 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 69974 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5
2 4 4 5
3 4 5 4 5 3
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek