Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB325 Biyogaz Üretim Teknolojisi (TS 3) 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Organik muhtevalı atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi veya en aza indirilmesi, biyogaz üretiminin optimize edilmesi, ayrışma sonrası elde edilen ürünün tarımda gübre olarak kullanılmasının esasları hakkında bilgilendirme hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra ÇORUH

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Metcalf and Eddy Inc. (1991) Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse (3rd ed.) Mc Graw Hill Co., New York. Rittmann, B.E. and McCarty, P. (2001). Environmental Biotechnology. McGraw Hill Higher Education.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyogaz üretiminin tarihçesi, biyogaz üretiminin avantaj ve dezavantajları, çevre kirliliğinin önlenmesi ve biyogaz üretimi, biyogaz üretim teknolojisinin Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu, biyogazın enerjiye dönüşüm esasları ve biyogazın kullanım alanları olarak belirlenmiştir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
23 Proje Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyogaz üretiminin tarihçesi. Biyogaz üretiminin avantaj ve dezavantajları, Çevre kirliliğinin önlenmesi ve biyogaz üretimi BİYOGAZ NEDİR.pptx
2 Biyogaz üretim teknolojisinin Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu. Biyogazın enerjiye dönüşüm esasları. Biyogazın kullanım alanları Biyogaz Tesis Tasarımı ve Çevresel Analizler (1).pptx
3 Anaerobik Çürüme Kademeleri, Hidroliz, Asit Oluşumu, Metan oluşumu biyogaz sunum 2-1.pptx
4 Biyogaz Üretimini Etkileyen Temel Kriterler, Sıcaklık, pH, Karıştırma, hidrolik Bekleme Süresi, Organik Yükleme Hızı, atık türü, C/N Oranı, Toksisite Alternatif enerji kaynaklar_ ve biyogaz_n yeri.pptx
5 Biyogaz reaktörleri; tür ve yapıları. BİYOKÜTLE.ppt
6 İşletmeye alma ve proses kontrolü BİYOGAZ-örnek tes..pptx
7 Biyogaz Üretim Performansının İzlenmesi, Metan içeriğinin izlenmesi, KOİ, BOİ, pH, alkalinite, AKM, UKM, TKN, PO4-P analizleri BİYOGAZ-örnek tes..pptx
8 Anaerobik reaksiyon kinetiği, Biyogaz Tesis Tasarımı3.pptx
9 Biyogaz üretiminden oluşan çamurun değerlendirilmesi Biyogaz Tesis Tasarımı3.pptx
10 Ara sınav
11 Biyogaz üretiminde işletme sorunları ve çözüm önerileri
12 Katı atıklardan biyogaz üretimine örnekler. Örnek Biyogaz Tesisi İşletimi sunum 4-1.pptx
13 Atıksulardan biyogaz üretimine örnekler. biyogaz yatırımı bakanlık teşvikleri sunum8.pptx
14 Mevzuat, Türkiye Avrupa vb.
15 Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247135 Biyogaz tanımı ve uygulanabilir atık ürlerini öğrenir
2 1247140 Biyogaz üretimini etkileyen parametreleri öğrenir
3 1247141 Biyogaz üretimi proses teknolojilerini optimize eder ve tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3
2 1 1 4 2 2 3 2 4 2 3 3
3 3 2 4 3 2 5 3 4 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek