Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB327 Kirletici Taşınımı (TS 3) 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin yer altı suyu özellikleri ve yer altında suyun hidrolojik hareketlerini öğrenmeleri. Yer altı suyu kirlilik parametreleri ve taşınım prosesleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ümmühan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Freeze, A., Groundwater, Prentice Hall Inc.,USA, 1979 Domenica, A.P., Schwartz, F.W., Physical and Chemical Hydrogeology, Wiley and Sons Inc. USA,1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yeraltısuyu özellikleri ve önemi, Yeraltısuyu ile ilgili jeolojik ve hidrolik altyapı, Yeraltısuyu kirliliği, kirletici kaynaklar ve özellikleri, kirlilik çalışmalarında gerekli datalar, Yeraltısuyu kirliliğinde taşınım prosesi, Doygun ve doygun olmayan zonun tanımı, Homojen ortamlarda taşınım, heterojen ortamlarda taşınım, kırıklı ortamlarda taşınım, Kirliliğin taşınım sırasında azalım prosesleri, Yeraltısuyu kirliliğinin ve taşınımının çevresel etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeraltı suyunun kökeni ve oluşumu
2 Yeraltı suyu hareketi
3 Yeraltı sularının kalitesi ve hidrojeokimyasal süreçler
4 Yeraltı sularının kalitesi ve hidrojeokimyasal süreçler
5 Yeraltı suyu kirliliğinde temel kavramlar
6 Yeraltı sularını kirleten kaynaklar ve bileşenler
7 Yeraltı sularında taşınım ve azalım prosesleri
8 Taşınım eşitlikleri ve dispersiyon katsayıları
9 Yeraltı suyu kirliliğinde ve modellemesinde temel kavramlar
10 Sahil akiferlerinde tuzlanma sorunları ve kontrol sistemleri
11 Arasınav
12 Yeraltı suyu kirliliğinin çevresel etkileri ve önemi
13 Kirlenmiş yeraltı sularının ıslahı
14 Kirlenmiş yeraltı sularının ıslahı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
98411 1450029 Öğrenciler ders sonunda yeraltı sularını ve fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımlayabilir.
98412 1450037 Öğrenciler ders sonunda yeraltı suyu ile ilgili temel jeolojik ve hidrojeolojik bilgileri ifade edebilir.
98413 1450038 Öğrenciler ders sonunda yeraltı suyu kirliliğini ve kirletici taşınımını çevresel açıdan yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.