Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB331 İklim Bilgisi ve Atmosfer Kimyası (TS 3) 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Atmosferin hava kirliliğindeki rolünü, kirleticilerin atmosferdeki durumlarını ve iklim değişiminin etkilerini öğrencilere öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Hidoro, J.J., Oliver J.E., Snow, M. and Snow, R., Climatology: An Atmospheric Science 2) Jacob, D.J., Introduction to Atmospheric Chemistry, PrincetonUniversity Press, New Jersey 1999 3) Seinfeld, J.H. and Pandis, S.N., Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, John Wiley and Sons, Inc. 2016 4) Lazaridis, M., First Principles of Meteorology and Air Pollution, Springer, London 2010

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste iklim ve iklim çeşitleri, iklim değişimleri ve hava kirliliğinin etkileri, atmosferde kirlilik taşınımı ve atmosferde kirletici dönümlerini kapsamaktadır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 14 28
20 Rapor Hazırlama 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İklim ve çeşitleri
2 Enerji ve iklim ilişkisi
3 Atmosferik sıcaklık ve basınç
4 İklim ve hidrolojik çevrim
5 Rüzgar ve sirkülasyon etkisi
6 Atmosfer-okyanus ilişkisi
7 Hava kütleleri ve sinoptik iklim
8 Küresel ısınma gazları ve küresel ısınma
9 Atmosferik tabakalar ve iç dinamikleri
10 Atmosfer kimyasının değişimi
11 Ara sınav
12 Atmosferik tabakalarda kimyasal reaksiyonlar
13 Tarım ve iklim ilişkisi
14 Karbon dioksit ayrımı ve depolama
15 Karbondioksit ayrımı ve depolama
16 Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224988 Öğrenciler atmosferik dinamikler ve hava kirliliği ile arasındaki ilişkiyi analiz edebilecekler
2 1224996 Hava kirleticilerinin atmosferdeki durumları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 3
2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek