Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB319 Havza Yönetimi (TS 3) 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve su kaynakları yönetim stratejileri konusunda bilgi verilmesidir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feryal Akbal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel araştırma makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve Su çerçeve yasası, Su kaynakları yönetiminde havza kavramı, Entegre havza yönetiminin özellikleri ve aşamaları, Dünyada ve Türkiye'de su kaynakları potansiyeli ve su kullanımı, Dünyada ve Türkiye'de su kaynakları yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve Su Çerçeve Yasası
2 Su kaynakları yönetiminde havza kavramı
3 Entegre havza yönetiminin amaçları ve özellikleri
4 Entegre havza yönetiminin aşamaları
5 Entegre havza yönetiminde kullanılan yazılımlar
6 Dünyada ve Türkiye'de su kaynakları potansiyeli ve su kullanımı
7 Dünyada su kaynakları yönetimi
8 Türkiye’de su kaynakları yönetimi ve mevzuat
9 Türkiye’de su kaynakları yönetimi ile ilgili sorunlar
10 Türkiye’de su kaynakları yönetimi için öneriler
11 Ara sınav
12 Havza yönetimi uygulamalarından örnekler
13 Havza yönetimi uygulamalarından örnekler
14 Havza yönetimi uygulamalarından örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1449974 Havza yönetiminin temel kavramlarını bilir
2 1449983 Havza yönetiminde entegre yaklaşımın önemini bilir
3 1466885 Entegre havza yönetiminin aşamalarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3
2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3
3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek