Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB329 Çevresel Nanoeknoloji(TS 3) 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Gelişen nanoteknolojinin özelliğinin incelenmesi, çevrsel mühendisliğinde kullanım olanaklarının araştırılması ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Andaç Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Anonymous, 2005, Türkiye’de Nanoteknoloji, Bilim ve Teknik Dergisi Eki, Ankara • Booker, R., Boysen, E., 2005, Nanotechnology for Dummies, Wiles Publishing Inc, • Bhushan, B. (edit.), 2007, Handbook of Nanotechnology, Springer Berlin, New York • Erkoç, Ş., 2010, Nanobilim ve Nanoteknoloji, ODTÜ Yayıncılık, Ankara • Joo, S.H., Cheng, I.F., 2006, Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer Science • Neumann, R.V.,2010, Nanotechnology and The Environment, Nova Science Publisher Inc. • Sellers, K. ve diğ.,2009, Nanotechnology and The Environment, CRC Press • Theodore, L., Kuntz, L.G., 2005, Nanotechnology:Environmental Implications and Solutions, Wiley InterScience • Wiesner, M.R.,Bottero, J.Y, 2007, Environmental Nanotechnology, McGraw-Hill Inc. • Tratnyek, P.G., Johnson, R.L., 2006. Nanotechnology for Environmental Cleanup, Nanotoday, 1.2. 44-48 • Savage, N. vd., 2009. Nanotechnology Applications for Clean Water. William Andrew Inc. • Joo, S.H. Cheng, I.F., 2006. Nanotechnology for Environmental Remediation, Springer Science Business Media, Inc. • Fan, M., vd. 2010. Environanotechnology, Elsevier B.V. UK • Carotta MC, Martinelli G, Crema L, Malagù C, Merli M, Ghiotti G, et al. Nanostructured thick-film gas sensors for atmospheric pollutant monitoring: quantitative analysis on field tests. Sens Actuators B 2001;76:336–42. • Pummakarnchana, O., Tripathi, N., Dutta, J., 2005. Air pollution monitoring and GIS modeling: a new use of nanotechnology based solid state gas sensors. Science and Technology of advanced materials, 6, 251-255. • Lu, Y., Li, D., 2002. Experimental Study of Nanometer Ti02 for Use as an Adsorbent for SO2 Removal. Dev. Chem. Eng. Mineral Process., 10(3/4), pp. 443-457. • Senkan, S. 2005. Nanostructured Catalytic Materials for NOx Reduction Using Combinatorial Methodologies. Proceedings — Nanotechnology and the Environment: Applications and Implications, Progress Review Workshop III. Arlington, VA. 26–28 October. • Buso, D. vd. 2008. Gold nanoparticle-doped TiO² semiconductor thin films : Gas sensing properties. Alessandro Advanced Functional Materials, 18, 23, pp. 3843-3849, 2008. • Arshad, I. vd. 2008. Selectivity of Quartz Crystal Microbalance Gas Sensor Coated With Ti02-Porphyrin Nanocomposite Thin Films Towards Volatile Organic Compounds. leSE 2008 Proc. 2008, Johor Bahru, Malaysia. • Anonymous, 2007. A nanotechnology White Paper. EPA 100/B-07/001 • TÜBİTAK. 2006. Türkiye’ de Nanoteknoloji Bilim ve Teknik. Aralık.2006. Ankara. • Akbulut, H. 2006. Karbon Nanotüpler Ders Notu. Sakarya Üniversitesi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Sakarya. • Baykara, T., vd. 2010. Nanoteknoloji ve Nano-Malzeme Süreçleri. TÜBİTAK Mam Malzeme Enstitüsü. Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nanoteknolojiye giriş, nano materyallerin tanınması, nanomateryallerin üretilmesi, nanomateryallerin ölçülme teknikleri, nano materyallerin su arıtımında kullanımı, nanomateryallerin hava kirleticilerinin ölçülmesinde ve arıtımında kullanılması, hidrojen depolamada nano materyallerin önemi, toprak kirliliğinde nano materyaller, nano materyallerin çevresel ve insan sağlığına etkilerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 1 2 2
8 Rehberli Problem Çözümü 8 1 8
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nanoteknolojinin Gelişimi
2 Nano Materyaller (Karbon-Fulleren-CNTler) 1.hafta.pdf
3 Nano Materyaller (Nanokil-Dedrimer-Miseller ve diğ.) 1a.pdf
4 Nano Materyallerin Üretim Yöntemleri 2.hafta.pdf
5 Nano Materyallerin Ölçüm Yöntemleri 2a.pdf
6 Nano Materyallerin Su Kirliliğinde Kullanımı 3.hafta.pdf
7 Nano Materyallerin Su Kirliliğinde Uygulama Örnekleri 3a.pdf
8 Nano Materyallerin Yeraltı Suyu Kirliliğinde Kullanımı 4.hafta.pdf
9 Nano Materyallerin Katı Atık Kirliliğinde Kullanımı 5.hafta.pdf
10 Ara Sınav Haftası 6.hafta.pdf
11 Nano Materyallerin Hava Kirliliğinde Kullanımı 7.hafta.pdf
12 Nano Materyallerin Hava Kirliliğinde Uygulama Örnekleri-1 8.hafta.pdf
13 Nano Materyallerin Hava Kirliliğinde Uygulama Örnekleri-2 9.pdf
14 Nano Materyallerin Çevresel Etkilerinin İncelenmesi-2 10.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450051 Nanoteknolojinin çevre mühendisliğine olan katkılarını öğrenir
2 1450058 Nanoteknolojinin çevresel etkileri olup olmadığını inceler ve öğrenir
3 1450062 Nanoteknolojik gelişmelerin anlamını kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1
2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1
3 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek