Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB335 Yaşam Döngüsü ve İzleme (TS 3) 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Bir ürün veya prosesin üretimden bertarafına kadar olan çevresel etkilerinin incelenmesinin araştırılması ve değerlendirilmesini yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşam Döngü Analizine Giriş, yaşam-döngüsü değerlendirmesinin ilkeleri, yaşam-döngüsü değerlendirmesinin yöntemleri, yaşam döngü analizini etkileyen faktörler, yaşam döngüsünde maliyet analizi, yaşam döngü analizinin endüstriyel proseslerdeki uygulamaları, sistem yaşam döngüsü, sistem modelleme ve analizi, sistem güvenilirliği ve etkinliği, çözüm tasarımı ve çözüm uygulanması, endüstriyel ekoloji, gelişmiş SimaPro yaşam-döngüsü değerlendirme yazılımına giriş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
24 Seminer 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
36 Rapor 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
36 Rapor 1 2 2
48 Sözlü Sınav 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaşam Döngü Analizine Giriş
2 Yaşam-döngüsü değerlendirmesinin ilkeleri
3 Yaşam-döngüsü değerlendirmesinin yöntemleri
4 Yaşam döngü analizini etkileyen faktörler
5 Yaşam döngüsünde maliyet analizi
6 Yaşam döngü analizinin endüstriyel proseslerdeki uygulamaları
7 Yaşam döngü analizinin endüstriyel proseslerdeki uygulamaları
8 Sistem yaşam döngüsü
9 Ara sınav
10 Sistem modelleme ve analizi
11 Sistem güvenilirliği ve etkinliği
12 Çözüm tasarımı ve çözüm uygulanması.
13 Endüstriyel ekoloji
14 Gelişmiş SimaPro yaşam-döngüsü değerlendirme yazılımına giriş
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81815 1225001 Yaşam Döngü Analizini açıklayabilir.
81816 1225008 Yaşam Döngüsünde Maliyet Analizi yapabilir.
81817 1225012 Yaşam Döngü Analizinin Endüstriyel Proseslere uygulayabillir.
81818 1225020 SimaPro yaşam-döngüsü değerlendirme yazılımı hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.