Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB318 Yeraltı Suyu Kirliliği (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Dersin amacı yeraltı suyu akifer sistemlerini tanımlamak, yeraltı suyu kirlilik oluşumu, yayılımı konularında öğrencilere bilgi vererek bunları yorumlama kabiliyeti kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emre Burcu Özkaraova

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lui, I, Environmental Engineers’ Handbook, CRC Press LLC, 1999. Yaron B., Calvet R. and Prost R., Soil Pollution, Springer, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yeraltı suyunun fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri, Yeraltı Suyu Kalitesi, Yeraltı suyu hidrolojisi, Kirletici Kaynakları, Toprak ve Yeraltı Suyu Sistemlerinde Kirletici Taşınımı, Yeraltı Suyu Kirliliği Önleme Yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 7 2 14
5 Derse Katılım 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yeraltı suyu akifer sistemlerinin oluşumu ve çeşitleri YEAS-1.H.pdf
2 Yeraltı suyu ve yüzeysel su etkileşimleri YEAS-2.H.pdf
3 Yeraltı suyu hareketi ve taşınım YEAS-3.H.pdf
4 Adveksiyon, disperiyon ve diffüzyon ifadeleri YEAS-4.H.pdf
5 Kirletici kaynakları ve kirlilik oluşumu
6 Kirletici özellikleri ve davranışları
7 Kirleticileri faz dağılımları ve dağılım hesaplamaları
8 Dağılım hesaplamaları
9 Dağılım hesaplamaları
10 Arasınav
11 Kirletici akibeti
12 Gerçek vaka incelemesi
13 Gerçek vaka incelemesi
14 Gerçek vaka incelemesi
15 Kapsamın kazanımları ve vaka yorumlamaya etkisin incelenmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225176 Kirlenmiş yeraltı suyu kaynaklarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak muhtemel kirlenme durumlarında hesaplama ve yorumlama becerisi kazanmak
2 1225178 Kirlenmiş yeraltı suyu kaynaklarına ilişkin yaklaşımlarda temel bilim ve mühendislik bilgilerini değerlendirme kabiliyeti kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2
2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek