Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB322 Çevre Yönetim Sistemleri (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere Çevre Yönetim Sistemlerini tüm yönleriyle öğretmek ve uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Sevde ÜSTÜN ODABAŞI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anonymous, 1999. Environmental Management Systems and ISO14001, Washington, D.C. Hillary, R., 1997. Environmental Management Systems and Cleaner Production, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Çevre Yönetim Sistemlerinin Tanımı, Çevre Yönetim Sistemlerinin Araçları, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanması, Çevre Yönetim Sistemlerinin Belgelendirilmesi, Yasal Mevzuat, Türkiye ve Diğer Ülkelerden Çevre Yönetim Sistemler Uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 3 5 15
24 Seminer 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre Yaklaşımı ve Çevresel Örgütlenme ÇYS-1.HAFTA.pdf
2 Dünyada Çevre İle İlgili Programları Yürüten Kuruluşlar ÇYS-2.HAFTA.pdf
3 Dünyada Çevre İle İlgili Uygulamalar ÇYS-3.HAFTA.pdf
4 Çevre, Kararlılık, Rekabet ve Verimlilik İlişkileri ÇYS-4.HAFTA.pdf
5 Çevre Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ÇYS-5.HAFTA.pdf
6 Çevre Yönetim Sistemlerine İlişkin Temel Kavramlar ÇYS-6.HAFTA.pdf
7 Çevre Yönetim Sistemlerinin Gerekleri ÇYS-7.HAFTA.pdf
8 Çevre Yönetim Sistemlerinin Belgelendirilmesi ve Yasal Durum ÇYS-8-10.HAFTA.pdf
9 ARA SINAV ÇYS-8-10.HAFTA.pdf
10 Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanması ÇYS-8-10.HAFTA.pdf
11 Türkiye'de Çevre Yönetimi ve Sorunları çys-11-14.HAFTA.pdf
12 Bazı Gelişmiş Ülkelerde Çevre Yönetim Modelleri çys-11-14.HAFTA.pdf
13 Çevresel Etki Değerlendirmesi çys-11-14.HAFTA.pdf
14 Çevre Yönetim Sistemlerine Ait Uygulamalardan Örnekler çys-11-14.HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450339 Çevre Yönetim Sisteminin gereklerini açıklar;
2 1450356 Çevre Yönetim Sistemlerine ilişkin temel kavramları öğrenir;
3 1450347 Çevre Yönetimi konusundaki problemlere mühendislik yaklaşımları ile çözüm alternatifleri üretir;
4 1450330 Çevre Yönetim Sistemlerinin uygulamasını yapar;

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 3 4 4 2 3 4 4
2 2 3 3 2 2 3 5 2 2 3 3
3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4
4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek