Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB326 Kentsel Drenaj Sistemleri (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

İçmesuyu ve kanalizasyon gibi kentsel altyapı sistemlerinin drenaj kriterlerinin önemi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Hülya Böke ÖZKOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- McGhee, T.J., 1991. Water Supply and Sewerage, McGraw-Hill, Inc -Warren, V. J. and Hammer, M,J., 1980. Water Supply and Pollutiion Control, Other HarpenRow Boks. -Hardenbergh, A.W., 1990.Water Supply and Purification, International Texbook Company. -Karpuzcu, M., 1998, Su temini ve Çevre Sağlığı, İTÜ, Ders Notları. Muslu, Y., 1991, Su ve Atıksu Teknolojisi, İTÜ, Sayı 1452. -

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kentsel altyapı,İçmesuyu, kanalizasyon sistemleri,Yüzey üstü Drenaj sistemleri, yer altı drenaj sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 12 5 1
10 Tartışma 8 5 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
23 Proje Sunma 1 15 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
49 Performans 5 5 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 30 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
23 Proje Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kentsel altyapı
2 İçmesuyu sistemleri
3 Kanalizasyon sistemleri,
4 Drenaj sistemleri
5 Yüzey üstü drenaj sistemleri
6 Yeraltı drenaj sistemleri
7 Sınav
8 Teknik gezi
9 Diğer (PTT,Elektrik, Doğal gaz gibi) tesislerin deşarj sistemleri karşılaştırılması
10 Drenaj sistemlerinin riski ve değerlendirilmesi
11 Drenaj sistemleri yönetmelikleri
12 Proje Sunumlar
13 roje Sunumlar
14 Proje Sunumlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1225277 Altyapı deşarj sistemlerinde temel bilgi ve mühendislik bilgilerini kazanma
4 1225294 Nufus artışı ile kentsel altyapının önemini özümseme
6 1225298 Çevre felaketlerine karşı mühendislik bilgilerini kullanarak çözüm önerileri oluşturması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.