Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB328 Atık Azaltma Teknikleri (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencileri katı ve tehlikeli atık azaltma teknikleri konusunda bilgilendirmek ve atık yönetim stratejilerini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. N. Gamze Turan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cheremisinoff, N.P., 2003. Handbook of Solid Waste Management and Waste Minimization Technologies, Elsevier Inc. Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil, S.A., 1993. Integrated Solid Waste Management, McGraw-Hill, Inc., Singapore.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Atık Mimizasyonu, Atık Envanterlerinin Oluşturulması, Atık Ayırma, Ürün Modifikasyonu, Geri Kazanma, Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Atık Azaltma Tekniklerinden Örnekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 90 1
35 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık Azaltmanın Tanımı
2 Atık Azaltmanın Gerekleri
3 Entegre Katı Atık Yönetim Prensipleri
4 Atık Azaltma Teknikleri
5 Atık Ayırma Teknikleri
6 Atıkların İşlenmesi
7 Atık Envanterlerinin Hazırlanması
8 Proses Değişimi
9 Ürün Modifikasyonu
10 Geri Dönüşüm
11 ARA SINAV
12 Geri Kazanım
13 Yeniden Kullanım
14 Atık Azaltmı Konusunda Yasal Mevzuat
15 Ülkemizde ve Dünyada Atık Azaltma Uygulamalarından Örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
43221 1450399 Atık azaltma tekniklerini öğrenir,
43224 1450459 Atık envanteri hazırlar,
43227 1450477 Ürün ve proses modifikasyonu tasarlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.