Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB320 Temiz Üretim Teknikleri (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Temiz üretim yaklaşımını öğrenme, uygulayabilme ve kirlilik önleme teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştırıp, projelendirebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülfem Bakan

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Green Engineering: Environmentally Conscious Design of Chemical Processes Allen, David T. and David R. Shonnard, 2002, Prentice Hall PTR Pollution Prevention: Fundamentals and Practice Bishop, P., 2000, McGrwa-Hill, Inc. Identification of Cleaner Production Improvement Opportunities Kenneth L. Mulholland, 2006, John Wiley & Sons, Ltd. Birleşmiş Milletler(BM) Temiz Üretim Programı > http://www.uneptie.org/pc/cp/ ABD Çevre Ajansı Kirlilik Önleme Sitesi > http://www.epa.gov/p2/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temiz üretimin ilkeleri; Temiz üretimin yararları ve engelleri; Kirlilik önleme ve kirlilik kontrolu yaklaşımları; Kirlilik önleme araç ve yöntemleri; Hammade, enerji ve atık denetleme; Atık minimizasyonu; Yaşam döngüsü analizi; Örnek uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
51 Sözlü Sınav 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 2 2
24 Seminer 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temiz Üretim Yaklaşımlarına genel bir bakış
2 Kirlilik Önleme, Geri Dönüşüm, Arıtma ve Bertaraf etme
3 Kirlilik Önleme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması
4 Kirlilik Kontrolü ve Kirlilik önleme yaklaşımlarının karşılaştırılması
5 Temiz üretim araç ve metodlarının araştırılması: Değerlendirme ve denetleme
6 Stratejik çevresel etki değerlendirme ve Yaşam Döngüsü değerlendirme
7 Temiz Üretim uygulamalarında Kimyasal Değerlendirme Esasları
8 Endüstrilerde Temiz üretim uygulamalarında Atık ve enerji Denetleme
9 Temiz üretim uygulamalarında geri dönüşüm ve geri kazanım pratikleri
10 ARA SINAV
11 Çevreye duyarlı Tasarım ve teknolojilerin irdelenmesi
12 Temiz üretim Teknolojisi uygulama projelerinin sunulması ve tartışılması
13 Temiz üretim Teknolojisi uygulama projelerinin sunulması ve tartışılması
14 Çevre Mühendisliği uygulamalarında temiz üretim teknolojilerinin uygulama pratiklerinin tartışılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225191 Çevre Mühendisliği Temiz üretim Teknolojileri konusunda birikim ve proje yapabilme becerisi kazanır
2 1225201 Temiz üretim teknolojilerini çeşitli endüstrilere uyarlar.
3 1225231 Kirlilik izleme verilerinden yararlanarak bilgi sistemlerine dayalı kirlilik önleme yöntemleri oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 5 3 4 3 2
2 4 4 2 5 3 4 3 2
3 4 4 2 4 4 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek