Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB330 Doğal Arıtım Yöntem (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin atık su arıtımında kullanılabilecek doğal arıtma sistemlerini öğrenmeleri ve doğal arıtım prosesleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-METCALF&EDDY., Third Edition. “Wastewater Engineering. Treatment-Disposal-Reuse”. McGraw-Hill Int. Edt. 2-CAMPBELL C. S., OGDEN M., “Constructed Wetland in the Sustainable Landscape.” Publisher John Willey and Sons. 1999 3-R.W. Crites, Middlebrooks, j.R., Reed, C.S., 2006, Natural Wastewater Treatment Systems, Taylor and Francis Group,US.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğal arıtma sistemlerine genel bir bakış; planlama, yapılabilirlik çalışmaları ve arazi seçimi; temel arıtma mekanizmaları; temel proses bileşenleri ve etkileşimler; arazide arıtma sistemleri; atık su stabilizasyon havuzları; infiltrasyon; doğal ve yapay sulak alanlar; Yapay sulak alanların sınıflandırılması; yapay sulak alanların tasarımı ve maliyeti; Yapay sulak alanlarda arıtma mekanizmaları; Yapay sulak alan bitkileri; Yapay Sulak Alanların Türkiye'deki Durumu; Yapay Sulak Alanların Dünya'daki Durumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
16 Alan Gezisi 1 10 1
24 Seminer 1 15 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 40 1
36 Rapor 1 20 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 10 1
51 Sözlü Sınav 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
11 Soru-Yanıt 1 2 2
16 Alan Gezisi 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
24 Seminer 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
36 Rapor 1 10 10
51 Sözlü Sınav 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğal arıtma sistemlerine genel bir bakış; planlama, yapılabilirlik çalışmaları ve arazi seçimi
2 Temel Arıtma Mekanizmaları
3 Temel Proses Bileşenleri ve Etkileşimler
4 Arazide Arıtma Sistemleri
5 Atıksu Stabilizasyon Havuzları
6 İnfiltrasyon
7 Doğal ve Yapay Sulak Alanlar
8 Yapay Sulak Alanların Sınıflandırılması
9 Yapay Sulak Alanların Tasarımı ve Maliyeti
10 Arasınav
11 Yapay Sulak Alanlarda Arıtma Mekanizmaları
12 Yapay sulak alan bitkileri;
13 Yapay Sulak Alanların Türkiye'deki Durumu
14 Yapay Sulak Alanların Dünya'daki Durumu
15 Doğal ve Yapay Sulak Alan Konusunda Yapılan Uygulamalar
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225394 Öğrenciler ders sonunda, doğal arıtım sistemlerinin genel prensiplerini ifade edebilir.
2 1225397 Öğrenciler ders sonunda, doğal arıtım sistemlerini tasarlayabilir.
3 1225398 Öğrenciler doğal arıtımın gerekliliklerini belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 3 5 3 2 5 4 3 2
2 3 3 5 3 3 2 3 1 3 2 4
3 5 3 4 2 4 4 5 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek