Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB415 Yakıtlar ve Yanma (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu derste amacı öğrencileri yakıt türleri hakkında bilgilendirmek, yakıtların verimli bir şekilde ve çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde yakıtların nasıl yakılabileceğini öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Acaroğlu M., Ünaldı, M. ve Aydoğan, H., Yakıtlar ve Yanma, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010 2) Niessen, W.R., Combustion and Incineration Process, Marcel Dekker, Inc., New York 2002 3) Gürü, M. ve Yalçın, H., Stokiometri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2015 4) Himmelblau, D.M., Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice-Hall Int., Inc., New Jersey 1996 5) Davis, C., Calculations in Furnace Technology, Pergamon Press, Oxford 1970

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yakıt türleri, yakıtların ısıl değerleri, yanma enerjisi hesaplama, yanma ürünü kirletici miktarı hesaplama, yanmaya etkileyene faktörler, verimli yakma nedir ve nasıl gerçekleştirilir, çöp yakma, , baca gazı sıcaklığı, kirletici konsantrasyonu , baca gazı sıcaklığı ve baca gazı hızı ile baca yüksekliği arasındaki ilişki, baca yüksekliğini etkileyen faktörler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yakıtlar ve Türleri
2 Yakıtların Isıl Değerleri ve Isıl Değer Belirleme
3 Yakma-Hava Kirliliği İlişkisi
4 Verimli Yakma
5 Baca Gazı debisi hesaplama
6 Baca Gazında Kirletici Konsantrasyonu Belirleme
7 Yakma Enerji Üretimi
8 Ara Sınav
9 Katı Atık Yakma
10 Baca Yüksekliği Hesabı
11 Etkin Baca Yüksekliği Hesabı
12 Baca Yüksekliği ve Atmosferik Kirletici Dağılımı İlişkisi
13 İçten Yanmalı Motorlar
14 Katalizörler ve Kirletici Giderimindeki Rolü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285235 Yakıt türleri ve uygun yakma biçimleri öğrenilmiş olacak
2 1285236 Yakıtların ve yakma biçiminin kirletici oluşumuna etkisi öğrenilmiş olacak
3 1285237 Baca gazı özellikleri ve baca yüksekliği hesabı öğrenilmiş olacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3
2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3
3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek