Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB417 Geri Kazanma ve Kompostlaştırma (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Geri kazanım işleminin genel atık yönetimindeki yerini belirlemek. Katı atık kaynaklarını irdeleyerek geri kazanım imkanlarını ortaya koymak. Farklı atık türleri için kazanım yöntemlerini incelemek. Kompostlama yöntemini ve kompost uygulamalarını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ayşe KULEYİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Katı atık yönetimi izzet öztürk kompostlama el kitabı, istaç

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Katı atıkların içeriği, geri kazanılabilir atıklar ve değerlendirme yöntemleri, entegre atık yönetimi, kompostama yöntemi ve teknolojisi, ambalaj atıkları yönetimi mevzuatı, sıfır atık uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katı Atık Yönetimine giriş: Katı atık nedir? yok yok
2 Atık yönetimi aşamaları ve geri kazanım yok yok
3 Atık minimizasyonu yok yok
4 Kağıt atıklarının geri kazanımı ve teknolojisi yok yok
5 plastik atıklar ve geri kazanım teknolojileri yok yok
6 metal atıklar ve geri kazanım teknolojileri yok yok
7 cam atıklar ve geri kazanım teknolojileri yok yok
8 arasınav yok yok
9 Elektronik atıklar ve geri kazanımı yok yok
10 Kompostlama yöntemi giriş ve tanımlamalar yok yok
11 Aerobik kompostalama teknikleri yok yok
12 vermikompost uygulamaları yok yok
13 Anaerobik kompostlama teknikleri yok yok
14 sıfır atık uygulamaları ve konu ile ilgili mevzuat yok yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508119 Atık yönetimi esaslarının tekrarı ve katı atık yönetiminde geri kazanımın yeri ve öneminin belirlenmesi
2 1508120 Farklı katı atık türleri için geri kazanım yöntemleri ve uygulama esasları hakkında bilgi
3 1508121 Kompostlama yöntemini ve teknolojisini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 4 2 1 2 3 2
2 3 5 4 2 2 3 2
3 1 2 5 4 2 1 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek