Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB423 Arıtma Tesisi Hidroliği (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Dersin amacı arıtma tesisleri hidroliği hakkında bilgi verilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Feryal Akbal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topacık, D., Koyuncu,İ., 2006, Arıtma tesisi Hidroliği, Su Vakfı, İstanbul Metcalf&Eddy 1991, “Wastewater Engineering Treatment and Reuse”, McGraw-Hill, New York. Benefield, L.D., Judkins, J.F., Parr, A.D., 1984, Treatment Plant Hydrolics for Envrionmental Engineers, Prentice-Hall Inc. New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borulardaki Akımlar, İçme ve Atıksu Arıtma Tesislerindeki Açık Kanal Akımları, İçme ve Atıksu Arıtma Tesislerinde Akım Ölçümleri, Pompa Çeşitlerinin Tanıtımı, Arıtma Tesislerinde Hidrolik Hesaplar, Hidrolik Profil Proje Örneği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borularda akım
2 Açık kanal akımları
3 Akım ölçümleri
4 Pompalar ve pompa seçimi
5 Çeşitli Giriş Tipleri ve Hidrolik Yük Kayıpları
6 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
7 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
8 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
9 İçme Suyu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
10 Arasınav
11 Atıksu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
12 Atıksu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
13 Atıksu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı
14 Atıksu Arıtma Tesisleri Hidrolik Profilinin Hesabı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1450926 Arıtma ünitelerinde oluşan sürekli ve yersel yük kayıplarını hesaplar
2 1450918 Arıtma tesisinin hidrolik profilini oluşturur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek